• Vår politik i Hylte

  Bold som föreställer KDs representanter i Hylte

  Hylte kommun med sin närhet till naturen med sjöar, skog och levande samhällen är en fin plats att leva på.  Vi som bor här vill fortsätta att känna trygghet både i skolan, på jobbet, i samhället och i våra hem. Vi vill ha en fungerande vård och omsorg nära oss, och skolor med kvalitet på utbildning för våra barn ungdomar och vuxna. Vi är också många som är beroende av att pendla för att arbeta och vägen dit vill vi ska vara så säker och trygg som möjligt.

  Vi kristdemokrater i Hylte vill satsa på alla våra skolor, från förskolan, grundskolan till vår gymnasie- och vuxenutbildning. Vi har även många äldre och människor med funktionsnedsättning, som vill fortsätta att leva ett aktivt liv som innan, men som kan behöva lite stöd eller en annan bostad för att kunna göra det. Vi vill därför satsa på flera alternativ till boende och även gynna och utveckla de mötesplatser för gemenskap och aktiv vardag som finns i vår kommun. Utöver det vill vi satsa mer på att personalen inom vård- och omsorg ska få utbildning till undersköterska för att öka kvaliteten på kommunens tjänster.

  Att leva med sin familj i Hylte kommun, som fått pris som ”Årets kommun, 2021”, ska märkas hos alla. Vi ska känna oss trygga både i vårt närområde och i samhället. Vi vill arbeta förebyggande för vardagstryggheten och vill därför i samarbete med polisen undersöka var kameraövervakning eller andra trygghetsskapande åtgärder kan vara aktuella. Detta för att förebygga skadegörelse eller andra  brott på utsatta byggnader och områden.

  Hylte kommun är en skogs- och landsbygdskommun, som ska leva och utvecklas. För att utveckla kommunen och ge stor valfrihet till arbete, utbildning och fritid vill vi öka samarbetet mellan Hylte kommun och Falkenbergs kommun.

  En röst på oss kristdemokrater ger Hylte kommun ny energi till en aktiv och trygg framtid för alla åldrar.