• VARBERG: Hatten av för våra jägare!

  Bild på siluett av jägare i en skog med en hund

  Vi Kristdemokrater har tidigare lyft de stora problem som den kraftigt ökande vildsvinsstammen medför för våra lantbruk men också för villaägarna på landsbygden. Enligt beräkningar som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjort kostar skadorna och odlingsförlusterna för jordbruket 1,1 miljarder per år. Den svenska vildsvinsstammen har med stöd av milda vintrar samt god tillgång på föda ökat under 2000-talet och beräkningar visar att det finns runt 300 000 vildsvin i Sverige.

  Varje å...

 • VARBERG Veddige simhall räddas!

  Bild på simmare som simmar under vatten i en pool

  Glädjande besked visar att kristdemokraternas vilja att renovera simhallen är möjliga. Alliansen är därmed överens om att simhallen kan vara kvar och rustas upp för en lång tid framöver!

  När Veddige simhall stängdes ner tillsatte vi i alliansen en utredning som skulle belysa förutsättningarna för fortsatt drift av simhallen. Detta gällde såväl de tekniska förutsättningarna som de ekonomiska. Vi ansåg då och anser fortfarande att det är viktigt med bra och heltäckande underlag innan bes...