• VARBERG Vision Varbergsalliansen

  Vi är stolta över Varberg och vi tar ansvar för kommunen med en ekonomi i balans, låg skatt och hög kvalitet i vår välfärd. Vi tar ansvar för hela Varberg och vi vill fortsätta göra livet ännu bättre för oss som bor här.

  Läs vår politiska plattform här:

  Politisk plattform 2022-2026

 • VARBERG Vi behöver kommunala dagmammor

  Anki Herdell (KD)

  Vi värnar valfrihet inom barnomsorg och skola. Bor man nära Varberg är det lätt att välja andra omsorgsformer eller skola än kommunens. Bor man i Hjärtlandet finns sällan dessa möjligheter. Därför vill vi lyfta Pedagogisk omsorg (tidigare dagmamma) som ett bra alternativ för landsbygden. Vi vill att även kommunen ska ha det som i sin verksamhet. Att bygga ny förskola eller bygga till en gammal tar flera år från tank...

 • VARBERG: Hatten av för våra jägare!

  Bild på siluett av jägare i en skog med en hund

  Vi Kristdemokrater har tidigare lyft de stora problem som den kraftigt ökande vildsvinsstammen medför för våra lantbruk men också för villaägarna på landsbygden. Enligt beräkningar som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjort kostar skadorna och odlingsförlusterna för jordbruket 1,1 miljarder per år. Den svenska vildsvinsstammen har med stöd av milda vintrar samt god tillgång på föda ökat under 2000-talet och beräkningar visar att det finns runt 300 000 vildsvin i Sverige.

  Varje å...

 • VARBERG Veddige simhall räddas!

  Bild på simmare som simmar under vatten i en pool

  Glädjande besked visar att kristdemokraternas vilja att renovera simhallen är möjliga. Alliansen är därmed överens om att simhallen kan vara kvar och rustas upp för en lång tid framöver!

  När Veddige simhall stängdes ner tillsatte vi i alliansen en utredning som skulle belysa förutsättningarna för fortsatt drift av simhallen. Detta gällde såväl de tekniska förutsättningarna som de ekonomiska. Vi ansåg då och anser fortfarande att det är viktigt med bra och heltäckande underlag innan bes...