• KD har flest kvinnor, lägst genomsnittsålder och flest företagare på sin valsedel i Köping

   

  Tidningen Magazin 24 har analyserat partiernas kommunvalsedlar i Köping Antal kvinnor

  Fler kvinnor i politiken är ett önskemål bland många i jämställdhetens Sverige. Hela lönen, halva makten är en självklarhet för många  – men vi har inte kommit dit ännu. KD har flest kvinnor på listan, 27, VF har minst, 4.

  Genomsnittsålder

  Medelåldern på valsedeln är alltid av intresse för väljarna. Yngst genomsnittsålder har KD med 49 år, högst genomsnittsålder har...

 • Redo för en ny hemsida

  Äntligen är vår nya hemsida inkommen och de närmaste veckorna kommer den fyllas på med lokala ageranden, kanske några intervjuer med våra toppkandidater samt såklart vårt program.

  Så länge delar vi en från SVT där vi fick försöka ställa de som styr till svars, visst är de hala? Men det ändrar  ändå inte att det är fel att det byggs så få småhus i Borlänge jämfört med andra kommuner runt oss. Vi borde ha det som i Falun..

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/duellen-sa-ska-p...

 • Partistödet i Köping missgynnar flera partier

  Här är lite bakgrundssiffror och förklaringar till en intervju om det kommunala partistödet i Bärgslagsbladet den 25 juni 2021.

  Det politiska partierna har helt olika ekonomiska förutsättningar. Det är framförallt S och C som inte behöver vända på slantarna. Socialdemokraterna får pengar från framförallt A-lotteriet, LO samt statligt och kommunalt partistöd. Centern har blivit Sveriges rikaste parti sedan de sålde sina landsortstidningar.

  Köpings kommun betalar i år ut 1,36 milj...

 • Varför tror du Köping backar medan Kungsör ökar starkt?

  För ett år sedan slog det ner som en bomb. Köping hade tappat ytterligare 38 placeringar i Svensk Näringslivs kommunranking och gick ner till plats 252 bland landets 290 kommuner. Kristdemokraterna krävde  i en motion att kommunen arbetar fram en Näringspolitiskt strategi  tillsammans med företagen med tydliga mål för att vända den negativa utvecklingen och ge Köping ett annat näringsklimat, en jordmån där företagen kan blomstra. Kommunledningen avfärdade kommunrankingen med motiveringen att ...

 • Sammanfattande programpunkter för Köpings kommun 2019-2022

  Vi vill kämpa för:

  att familjen ska tillåtas vara den viktigaste gemenskapen i samhället att våra barn är trygga och utvecklas i förskolan, skolan och på fritids. att vi ska kunna gå och cykla trygga på gator och torg. att nya svenskar bättre integreras i samhället att Kolsva ska styras av dem som vill satsa på kommundelen.

  Vi ska nå dit genom:

  att ge föräldrarna möjligheter att lättare kunna välja att vara hemma med sina barn. att det tas rejäla tag så at...
 • Swisha vår valfond

  Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti som är särskilt beroende av insatser från medlemmar och sympatisörer. Stöd vår valfond! – Swisha en gåva:  123 443 07 40 – eller betala via BG:  5381-5874 Ange VALFOND

  Köping har lägst andel grundstöd i länet.

  Partier som sitter i kommunfullmäktige ska ha ett grundstöd lika för alla, eftersom alla partier har lika många medborgare att nå ut till. Till det kommer en summa per mandat. I KAK-regionen utgör grundstödet över 40% av parti...

 • Köping kan bli världens bästa att bo i

  Många nya på Kristdemokraternas kommunlista i Köping. Klicka på bilden så ser du de sex första.

  – Intresset för vår politik ökar och vi har många nya medlemmar.  Vår kommunvalsedel innehåller 36 namn, 19 kvinnor och 17 män.

  Vårt första namn är Anna-Carin Ragnarsson som till vardags jobbar som förskollärare. Den trötta äldreomsorgen i Köping måste få in ny energi i form av ökade valmöjligheter för brukarna och bättre arbetsförhållanden för personalen. Hon berättar att parti...

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...