• KD Arboga hade årsmöte med framtidsambitioner

    KD Arboga hade lördag 24 feb 2024 sitt årsmöte med val av styrelse för partiavdelningen samt ombud till distriktsårsmötena, höst och vår.

    En verksamhetsplan och budget för 2024 fastställdes med ambitionen att arbeta mer med den lokala politikutvecklingen och att fortsätta växa i antal medlemmar och i opinionen. 

    Styrelsen för KD Arboga

    Mikael Skott valdes till ordförande och Lubna Alnawakeel valdes till vice ordf.Till sekreterare valds Anneli Eriksson och till kassör Kjell Wendin. Som ledamot i styrelsen valdes vår Gruppledare och Ordförande i Socialnämnden Rahaf Ramdo.  Samrawit Anteneh Hailu och Annika Krisat blev valda till ersättare i styrelsen.

    Mikael Skott, Ordförande