• KD säger nej till etablering av Plagazis vätgasfabrik på Sjötullen i Köping

  Frågan om Plagazis vätgasfabrik finns inte med i Köpings majoritetsplattform i 35 punkter. Den styrande majoriteten har sedan dess inte enats om en gemensam ståndpunkt i frågan. Vi har fått överta tidigare majoritets planer på att tillgodose Plagazis önskan om att bygga sin vätgasfabrik i Köping.

  Redan i maj 2023 ifrågasatte KD Köping i en debattartikel lämpligheten i att bygga en vätgasfabrik på Sjötullen så nära en aluminiumnitratfabrik och två bostadsområden.Sedan dess har Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ifrågasatt bl a riskbedömningar och bullernivåer samt påpekat att detaljplanen inte tillåter en ny sk Sevesoanläggning och att krav rimligtvis bör ställas på ekonomisk säkerhet om verksamheten försätts i konkurs. Både Yara och Länsstyrelsen varnar för explosionsrisken och den dominoeffekt som kan komma att uppstå. Det kan medföra risk för människors hälsa och säkerhet.

  Oavsett vad Mark- och miljödomstolen juridiskt kommer fram till anser KD Köping att kommunen ska lyssna på kritiken från såväl befolkningen som expertmyndigheter samt bedöma konsekvenserna för den framtida utvecklingen av näringslivet i området.

  Mot bakgrund av detta säger KD Köping nej till etablering av Plagazis vätgasfabrik på Sjötullen i Köping.

  Astrid Lamprecht                   Lars-Axel Nordell                  Anna-Carin Ragnarsson

  Kommunalråd KD                 Gruppledare KD                   Ordförande KD Köping