• Köping får nytt sjukhus

  KD vill modernisera sjukvården i Västmanland och Köping. För det krävs en ny effektiv sjukhusbyggnad i Köping. Den nuvarande är uttjänt.

  2015 tog regionen/ landstinget beslut om en utvecklingsplan för Köpings sjukhus. Den skulle genomföras i tio steg och vara fullt genomförd 2025 – det vill säga nästa år. Kostnaderna uppskattades då till drygt 1,5 miljarder kronor – i dagens värde motsvarar det närmare 2,6 miljarder kronor. Så mycket pengar finns tyvärr inte.

  Under 2022 genomfördes en revisionsgranskning som visar att inget av planen har genomförts av Socialdemokraterna, istället befinner sig lokalerna från 1960-talet i ett oacceptabelt skick, vilket hotar sjukvården i Köping. Det handlar till exempel om vattenläckage, om avbrott i medicinska gaser, om dåligt fungerande ventilation och bristande brandskydd. Det är ovärdigt svensk sjukvård!

  Sedan 2015 har beslut tagits om byggnation av nytt akutsjukhus i Västerås samt nytt sjukhus i Sala. KD står liksom övriga partier bakom besluten kring de nya sjukhusen, men har genom åren ofta efterfrågat konsekvensbeskrivning för Köping.

  Under de 12 år Socialdemokraterna styrt har de undvikit att ta fram en helhetsbild och framtidsplan för länets sjukvård. Det är anledningen till att det nu, för sent, visar sig att investeringarna i Västerås och Sala skett på bekostnad av vilken vård som kan och bör bedrivas vid Köpings sjukhus.

  Med utgångspunkt från de beslut som redan verkställts gäller det att tänka nytt och konstruktivt. Genom att se över vilka verksamheter som ska finnas i Köping och på så vi minska investeringskostnaden så öppnar sig ändå en realistisk ekonomisk möjlighet att komma i gång med bygget, samtidigt som god vård säkras för hela länet. Mycket av debatten har handlat om den medicinska akuten i Köping. Den medicinska utvecklingen gör att den livshotande akuta vården kommer kräva allt mer avancerade resurser, som redan idag enbart finns i Västerås. Det vill säga även om den medicinska akuten i Köping skulle bli kvar i en ny byggnad så skulle allt färre patienter i det akuta skedet vårdas där – då patienten behöver den kompetens och utrustning som finns i Västerås eller vid ett högspecialiserat sjukhus utanför länet. Självklart ska det även framöver gå att få vård akut i Köping. Varje dag.

  KD vill att kommande sjukhusbygge i Köping sker i dialog med Köpings kommun – hur kan det nya sjukhuset stärka kommunen – även under byggnationstiden. Kan Köpings sjukhus i samarbete med länets kommuner, Mälardalens universitet, vård- och omsorgscollage och YH-utbildning bli Västmanlands och Mellansveriges utvecklingsmotor för den nära vården? Det skulle höja intresset för vård och omsorg och möjliggöra att hela vårdkedjan blir bättre bemannad.

  Det är hög tid att investera 1,5 miljarder kronor i Köping och bygga det nya sjukhuset innan det nuvarande blir för gammalt att bedriva vård i.
  Ett nytt sjukhus blir väsentligt för att klara dagens och morgondagens behov av professionell, modern och rättvis sjukvård för hela länets invånare och säkerställer därför att sjukhuset finns kvar i seklet ut.

  Malin Gabrielsson (KD), Regionråd Västmanland
  Astrid Lamprecht (KD), Kommunalråd Köping