• Kommunfullmäktige med mystik och The Square

  I kväll var jag med på Kommunfullmäktige. Mest för att sprida Kristdemokraternas insatser i sociala medier. Döm om min förvåning när halva mötet kom att handla om eventuella dokument som mystiskt hade försvunnit. Mötet avslutades med visning i rutan på väggen av Ruben Östlunds tacktal för guldbaggen han fick för The Square. I talet fick Värnamo och dess kulturpersonligheter stort utrymme, vilket alla fullmäktigeledamöter såg ut att vara mycket nöjda över.

  (mer…)

  ...
 • Lång debatt om mål och budget

  Vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde i dag hade jag anledning att äntra talarstolen vid ett par tillfällen. Dels för att svara på en fråga om riskerna med asbest vid ombyggnader och dels för att beskriva Miljö- och stadsbyggnadsnämndens bidrag till att kommunens mål ska uppnås – mänsklig tillväxt.

  (mer…)

 • Fullspäckad sommaravslutning med nämnden

  Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sista sammanträde före sommaruppehållet bjöd som vanligt på en diger lista med ärenden – och dessutom jordgubbstårta till kaffet! 🙂 Förutom alla bygglov och planer som det blir i en växande kommun hann vi information om översiktsplanearbetet, bereda organisationsförslag för Räddningstjänstens utveckling, anta riktlinjer för markanvisning och svara på en skrivelse om att förbjuda tiggeri utanför butiker.

  (mer…)

 • Nämndutbildning med lite av varje

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en omfattande verksamhet. Vi har redan haft en utbildningsförmiddag för nämndens ledamöter om plan- och byggfrågor. På utbildningen i dag lyfte vi fram en mängd skilda saker som mätning, geografiska informationssystem (GIS), markhantering, exploateringsfrågor, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och brandfarlig vara. Allt detta, och mycket mer, är områden som nämnden har fått Kommunfullmäktiges delegation att ge tillstånd och utöva tillsyn inom. Det ä...

 • Kaffekris på kommunfullmäktige

  Fullmäktigekväll igen, men för ovanlighetens skull en onsdag eftersom det är Valborgsmässoafton i morgon. Inget av de tre ärendena från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden väckte frågor eller debatt, men det känns bra att vara tillgänglig om någon skulle vilja fråga om något. Sammanträdet innehöll mest årsredovisningar och revisionsberättelser och under punkten Beviljande av ansvarsfrihet var det skönt att höra ett enhälligt ja avseende Upphandlingsnämnden 2014. Det enda riktigt uppseendeväckande...

 • Rekordkort sammanträde i dag

  Dagens sammanträde med Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hade 38 ärenden på dagordningen. Vis av tidigare erfarenheter hade jag ställt in mig på att vara hemma runt halv nio – det blev en hel timme tidigare! 😀 Ändå var det flera ärenden som ledde till diskussion, exempelvis inriktningsbesluten angående Prostsjöprojektet som vi överlämnade till nästa sammanträde (vi ska väl göra något då också…). Vi fick veta att det är högt tryck på tomter och bostäder just nu, så vi tänker föreslå Kommunfullmä...

 • Hellre försena än utvärdera?

  Som ordförande är det bra att vara med när Kommunfullmäktige tar upp ärenden som kommer från den egna nämnden. I kväll hade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden med tre ärenden: Principer, taxa samt råd och riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats, Tidigareläggning av exploatering av Ekenhaga och Reglemente för verksamheten vid Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

  (mer…)

 • Första kommunfullmäktige som ordförande

  Som ordförande ska man finnas tillgänglig när Kommunfullmäktige har sammanträde. I kväll var det första kommunfullmäktigemötet sedan jag blev ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. På dagordningen fanns det inte med några ärenden från min nämnd, men jag tänkte att jag är med en stund ifall en ledamot vill ställa en fråga. Inte heller det dök upp. Eftersom det var första sammanträdet för året var det en andakt en halvtimme innan. Det var den katolske patern Franz Schneider som höll den ...

 • Vald i dag trots allt

  Inför dagens möte med Kommunfullmäktige hade Sverigedemokraterna aviserat att de skulle kräva proportionella val till samtliga styrelser och nämnder. Det är de i sin full rätt att göra, men ger det några förändringar så är de bara marginella, det gör det svårare att sätta in ersättare och dessutom så kostar det 100-150 tusen kronor eftersom det krävs ett extra sammanträde innan jul. I dag hade de ändrat sig till hälften och krävde proportionella val bara till Kommunstyrelsen och ytterligare n...

 • Nominerad till ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  I kväll, i samband med distriktsstämma med julbord,  presenterade Kristdemokraterna sina nomineringar inför valen till nämnder och styrelser som Kommunfullmäktige ska göra nu på torsdag. Jag känner mig oerhört glad och stolt över att bli nominerad till ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och styrelseledamot i Stiftelsen folkets park!

  (mer…)