• KD-K

    Sverige är mer än någonsin i behov av ett samhälle med kristdemokratisk ideologi som inkluderar alla människors lika värde, har en ömsesidig respekt för varandra, kvinnor som män, och ett samhälle som byggs på ett samhällskontrakt där vi hjälps åt att underlätta livet för varandra.

    Sverige behöver en ny sorts feminism!