Maria Lloyd

Maria Lloyd

Möt Maria Lloyd, engagerad småbarnsförälder som vill se mindre barngrupper och har ett stort hjärta för vården

Läs mer


Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!

Föreningarna på Hammarö gör ett storartat arbete och är en viktig del av att skapa ett gott samhälle. Kristdemokraterna vill utveckla detta ytterligare genom att införa en modell för ”Idéburet Offentligt Parterskap (IOP)”.  Vi tror att detta är en pusselbit för att nå kommunfullmäktiges mål att bli ”Sveriges friskaste kommun”. Läs mer


Närvårdsplatser på Hammarö

artikel i nwt 4/2

Win-win! Hammarö har lämpliga lokaler lediga och det behövs fler närvårdsplatser i Värmland. Därför har Mattias Joelsson, gruppledare för KD på Hammarö, lagt en motion i kommunfullmäktige att kommunen ska ta kontakt med regionen för att undersöka möjligheten att skapa nya närvårdsplatser.

Läs mer


Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng

Vitsippspriset 2021

Med ett stort och varmt hjärta för alla barns rätt till en bra start i livet startade Therese Familjehjälpen Hammarö.
För sitt handfasta initiativ som hjälper behövande och inspirerar och utmanar omgivningen till socialt engagemang tilldelas Therese Vitsippspriset 2021. Läs mer


Nya Götetorpsskolan klar!

Kristdemokraterna har kämpat för återuppbyggnaden av Götetorpsskolan F-6 och nu står en ny skola klar.  Det har varit en lång väntan och många turer i politiken sedan den gamla skolan brann ner nyårsafton 2015. Efter höstlovet 2021 flyttade eleverna in igen, efter 6 år i tillfälliga lokaler på Hammarö utbildningscenter. Vi har varit på rundtur och gläds över den fina skolan och den väl genomtänkta utemiljön. Läs mer


Du är välkommen!

KD Hammarö var både i Skoghalls centrum och på Nolgårds handelsområde för att bjuda in fler Hammaröbor att engagera sig politiskt.

Lördagen 16 oktober bjöd på både vackert höstväder och många bra samtal. Det finns så mycket goda idéer och tankar som förtjänar att lyftas upp där de kan beslutas. Kanske är det bara när du engagerar dig som det kommer hända? Många säger  – jag kan inget om politik! Men det lär man sig ganska snart. Tack till er som vågade bli medlemmar direkt på stående fot. Till er som fortfarande funderar, det är bara att gå in på kd.nu/blimedlem och anmäla sig. Välkommen!

Tillsammans kan vi!Tillsammans kan vi!

Du behöver Hammarö och Hammarö behöver dig. Ett gott samhälle skapar vi tillsammans. Demokratin är inte självklar, den måste försvaras.  Valdeltagande, aktiva politiker, respektfull dialog och att söka det bästa för alla är bärande delar i ett gott samhälle. Det är idag ett högt valdeltagande på Hammarö, men det kan och bör vara ännu fler som engagerar sig som aktiva medlemmar i ett politiskt parti. Tänk inte att det är någon annan som kan göra det. Det här kanske är din uppgift för en period. Börja med att bli medlem och var med på månadsmöten, så kommer du upptäcka hur mycket du faktiskt kan vara med och påverka och att det spelar roll vad du tycker och tänker. Bli medlem i Kristdemokraterna genom att gå in på Kd.nu/blimedlem.  Välkommen!


Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson

Pristagaren Anna Persson

Årets pristagare är Anna Persson som har startat Trygghetsvandrarna på Hammarö.

Motiveringen lyder:
För sitt initiativ och engagemang  att skapa Trygghetsvandrarna på Hammarö. En förebild som visar stort hjärta för nästa generation. Tack Anna, du gör Hammarö till en ännu bättre plats.

Läs mer


Nolgårds förskola behålls!

Kristdemokraterna har deltagit och tagit ett viktigt beslut för framtidens förskoleorganisation på Hammarö. KD valde tillsammans med övriga partier att behålla Nolgårds förskola, med sin strategiska placering i ett närområde som kommer expandera. Förskolan ger en närhet till de barn som kommer flytta in och för de som redan bor i området. Läs mer