Debatt i VF 27 mars: Bön från en politiker

Skriver idag i Värmlands Folkblad ett försvarstal för demokratin och önskan om en respektfull valrörelse. Läs hela artikeln här eller gå direkt till VF.

Hur uttalar du ordet politiker? Gör du det med drypande förakt i rösten, eller lite positivt med tanken att det är din representant som du kan ha kontakt med? Om du säger det med förakt, är det för att du har egna erfarenheter, eller upprepar du bara vad du hör andra säga? Läs mer
Du får ett badhus på köpet! – Hur oseriös får man bli?

Skollokaler

Vad är en folkomröstning? Det är medborgarnas möjlighet att få säga sin mening i en specifik fråga när de upplever att de folkvalda politikerna inte går i takt med väljarna.

När majoriteten lutar sin argumentation mot högst osäkra beräkningar som dessutom förutsätter specifika lösningar för skollokaler som inte alls är behandlade eller utredda, då välter man över ett ansvar för kommunekonomin som medborgarna inte bett om. De har bett om att få säga sin mening i frågan om ett eller två högstadier, inget annat. Läs mer


Folkomröstning 10 december

Den samlade oppositionen, dvs Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet står eniga bakom alternativ 2 i folkomröstningen den 10 december. Det bärande argumentet är att två jämnstora högstadier är att föredra framför en ”Storskola”. Storskola är ett risktagande. Det finns så få högstadieskolor i Sverige med över 700 elever att det får ses som ett experiment.

Alla hushåll på Hammarö har fått ett informationsblad från oppositionen i brevlådan.


Olägenheter istället för bättre lägenheter

Måndag 25 september bestämde kommunfullmäktige att lägga 60 miljoner på en ansiktslyftning av Lunden. Vi Kristdemokrater beklagar att detta beslutades utan att först göra en ordentlig utredning av alternativet att ersätta området med nya trähus enligt det upphandlade avtalet  ”Bostadshus 2016”, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram åt kommunerna. Läs mer


Lunden – att bevara bruksidentiteten på bästa sätt

Att bygga nytt för att bevara stilen på bostadsområdet Lunden är troligen ett bättre alternativ än att lägga 60 miljoner på yttre renovering. Innan den invändiga renoveringen är klar skulle notan landa på över 90 miljoner. Väljer vi att bygga nya hus i samma stil kostar det ca 60 miljoner. Läs mer


Varning för jätteskola

Majoriteten (S+V+C) har idag sagt att de vill slå ihop Mörmoskolan och Hammarlundens högstadier i en gemensam skola på Hammarö utbildningscenter (HUC). Vi Kristdemokrater är väldigt tveksamma till en så stor skola. Det skulle bli den största i Värmland och en av de största högstadieskolorna i Sverige. Läs mer


Lovlöst land nu- men något kan vara på gång

Vi värnar människors rätt att bestämma över sitt eget liv. Valfrihet inom äldreomsorgen är viktigt för oss. Ungefär samtidigt som debattartikeln av Mattias Joelsson kom i  NWT den 31 januari -17 så har Socialförvaltningen tagit fram ett förslag för att göra det möjligt för privata vårdgivare att erbjuda tjänster enligt Lagen om valfrihet (LOV). En liten varning finns för att det finns tecken på att inbjudan till vårdföretagen sker med armbågen. Därför avvaktar vi lite med att applådera med full kraft, tills vi ser om det blir någon verklig skillnad för vårdtagarna.

 

 

 Christian Carlsson (KDU) – ett gott samhälle byggs underifrån

Årsmötet den 22 januari gästades av Kristdemokratiska Ungdomsförbundets relativt nye ordförande Christian Carlsson. Att han valde just Kd har en koppling till Hammarö. Det var Hammarösonen Charlie Weimers som kom till Christians skola 2002 och väckte hans intresse. De avgörande frågorna för Christian var bl.a. synen på familjen, att ett gott samhälle byggs underifrån genom att satsa på trygga familjer. Han motiverades även av att skapa ett annat samhälle där inte människor och företag hålls tillbaka, så som han upplever att det görs när S får styra.

Christian är jurist. Han är kunnig och engagerad i frågor om rättssamhället. KDU framhåller vikten av rättvisa straff med höjda minimistraff särskilt för vålds- och sexualbrott. Kd är det parti som satsar mest på polisen i budgeten med 2600 fler tjänster. Ungdomsförbundet fyrdubblar det och säger att det behövs 10 000 nya poliser.

KDU är just nu aktuella med kampanjen ”Varken feminist eller islamist” som pekar på att jämställdheten hotas från flera håll, både vänsterfeminism och islamism och hederskultur är hot mot verklig jämställdhet.

Att Christian har ett hästintresse är mer okänt. Det kommer från tiden som beriden högvakt under militärtjänsten. Ett passande intresse när han var på besök i en av sveriges mest hästtäta kommuner. Tack för besöket!

 


Hammarö styrs med oppositionens budget 2017

Hammarö kommer att styras med oppositionens budgetförslag 2017. Det står klart efter kommunfullmäktiges sista ordinarie möte 2016.

Kommunfullmäktige beslutade att justera budgeten för 2017 och vi i oppositionen röstade glatt ja till det. Största orsaken  är att budgeten för 2017 nu är i det närmaste identisk med det budgetförslag som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet gemensamt lade fram i våras. En riktigt trevlig julklapp!

-Vi hälsar Per Aspegren välkommen som nytt kommunalråd för S och gratulerar honom till att ha en genomtänkt budget att arbeta med 2017, säger oppositionsledarna med en leende.

Gruppledarna i den samlade oppositionen är Mikael Jern(Mp), Mattias Joelsson(Kd), Bosse Henriksson(M) och Peter Johansson (L)Majoritetens ”Chockbudget” hotar skolkvaliteten

Precis som förväntat gick majoritetens budgetförslag igenom på kommunfullmäktige den 20 juni.

Det är en väldigt märklig budget som presenterades. Konsekvensanalyserna målar en riktigt mörk framtid, framför allt inom skolans område. Men när majoritetens besparingar minskades på sluttampen så gjordes ingen ny konsekvensanalys. Vilket i praktiken betyder att fullmäktige inte hade ett bra underlag att besluta på.

Trots att besparingarna slogs ut på två år i slutförslaget innebär det ändå så stora ingrepp i både skola och vård att det är stor risk att majoriteten sköt sig själv i foten här.

I budgetdebatten yrkade Kristdemokraterna för den gemensamma oppositionsbudgeten från M,Kd,Mp och L som betyder bibehållna ramar för 2017. Gruppledaren, Mattias Joelsson, påpekade att Hammarös skola är extremt effektiv, vi har 4:e lägsta kostnaden per betygspoäng och Sveriges lägsta kostnader för elever som inte fullföljer gymnasiet. Det betyder att det redan är en slimmad verksamhet och det är stor risk att man når en ”tipping point” där det rasar fort vid för hårda besparingar.

Det man sparar på skolan idag kan bli en utgift på socialförvaltningen om några år.

Nu var det ramarna för nämnderna som klubbades och i september/oktober ska detaljbudget per nämnd att beslutas. Kristdemokraterna vill där se strukturella förändringar som hindrar att kostnaderna växer i den takt vi haft de senaste åren. På 10 år har t.ex. förskolans kostnader nära dubblerats, från drygt 50 miljoner till 100 miljoner 2015. Det är dags att diskutera maxtaxans konstruktion. Maxtaxan ger inga incitament för föräldrarna att vara mer med sina barn så snart man nått maxtaxetaket. Hammarö kan inte heller lägga beslag på alla utbildade förskollärare. Vi har 90% förskollärare idag medan rikssnittet ligger under 50% och lagkravet är ca 35%. På sikt måste vi kunna erbjuda fler barnskötare arbete, och låta förskollärarna göra det arbete de utbildat sig för. Det är en kostnadsfråga som vid annan fördelning betyder mellan 5 och 10 miljoner i minskade kostnader. Dessutom ger det möjlighet till arbete även för den som inte studerat vid universitet i 3,5 år.

Trots mörka utsikter kan vi ändå se ljust på att vi i 2017 års budget inte behöver avsätta pengar i ytterligare aktieägartillskott till Sätterstrand Business Park, för då finns inte den verksamheten längre. Det såg vi i oppositionen till att driva igenom.


Skollokalsutredning helt utan barnperspektiv

Utredningen om framtida skollokaler på Hammarö är ute på remiss till den 15/6-2016. Vi kan konstatera att det inte med en enda mening reflekteras utifrån vad som är bäst för barnen. De enda perspektiven som lyfts fram är ”ekonomiska och pedagogiska effektivitetsvinster”. Detta är Kristdemokraternas allvarligaste kritik mot utredningen som trots allt ska vara underlag för kommunfullmäktige att ta gå till beslut på. Det hänvisas inte heller till några vägledande principer för skolplanering. För oss i Kristdemokraterna på Hammarö är det viktigt att små barn ska ha nära till skolan, att samhällsplaneringen görs både familjevänlig och miljövänlig och att vi hellre lägger pengar på lärare än på räntekostnader på fastigheter när det valet är möjligt.

Utan vägledande principer kan man hamna i en slutsats som är ekonomisk rätt för stunden, men där man i framtiden får betala notan på Socialnämndens budget om barnen blir till ungdomar som hamnar snett.


Datahallen avvecklas

Vid dagens kommunstyrelse (2016-04-18)  led S sitt största nederlag hittills under mandatperioden. Kristdemokraterna tillsammans med övrig opposition fick med C och V på att verksamheten i datahallen ska avvecklas i sin helhet. Det betyder att S inte fick igenom sin plan att flytta in hela Sätterstrand Business Park i kommunens ekonomi och gömma förlusterna där. Äntligen kan det bli ett slut på miljonförlusterna i datahallen!

Nästa fråga blir ju vad kommunen ska göra med själva datahallen när verksamheten är avvecklad. Det mest ekonomiskt förnuftiga är att stycka av och sälja den. Den debatten kommer i nästa steg.