• Starka EPP-uttalanden om situationen i Mali, Kuba, Syrien och om religiös intolerans

  Europeiska folkpartiet (EPP), där bl.a. svenska KD och M är medlemmar, gjorde denna vecka viktiga uttalanden om den brännande situationen i Mali, Kuba och Syrien och även om religiös intolerans. Det skedde då EPP Political Assembly möttes i Bryssel på måndagen och tisdagen (28 och 29 jan) med deltagande av bl.a....

 • Informationskampanj om pensionsskattesänkningarna

  Kristdemokraterna genomför nu under årets första månader en informationskampanj landet runt om Alliansregeringens fortsatta sänkningar av pensionsskatten. En genomsnittlig pensionär får i januari 468 kronor mer i plånboken. I bl .a. Jönköpings län har många kristdemokrater trotsat snö och minusgrader för att berätta att pensionärerna fr.o.m. årssskiftet fått en fjärde skattesänkning sedan allianspartierna övertog regeringsmakten från socialdemokraterna. Ett nytt flygblad (jan 2013) om...

 • Alf Svensson: Låt Sverige bli medlem i NATO!

  Det myckna talet om neutralitet och alliansfrihet har förtröstansfullt bottnat i att Natoländer skulle komma oss till undsättning. I praktiken är Sverige ett icke-Natoland som är med i Nato. Låt oss ta oss ur vanföreställningarna om nuvarande Nato och bli vad vi är – medlemsland, skriver Europaparlamentarikern Alf Svensson, hedersmedlem i Seniorförbundet, på SvD Brännpunkt (11 jan).

  Läs SvD-artikeln: Låt Sverige bli medlem av Nato

 • Att vara närstående i vård i livets slutskede – ny avhandling från Linnéuniversitetet

  I en avhandling vid Linnéuniversitet (dec 2012) har sjuksköterskan och vårdvetaren Carina Werkander Harstäde undersökt hur det är att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede. Ett centralt fokus för avhandlingen var upplevelser av skuld och skam. Studien visar att om de anhöriga inte känner att den sista tiden blir så bra som möjlig finns en risk att de upplever skuld och/eller skam. (mer…)

 • Regeringen inte nöjd: Vinstintresset styr för mycket i vård och omsorg

  De kortsiktiga vinstintressena inom skola, vård och omsorg är för dominerande. Nu tillsätter regeringen en utredning för att komma tillrätta med problemet, och utredaren får i uppgift att se över hur ägarkraven kan skärpas. ”Det är av största vikt att de som äger och driver företag har ett långsiktigt engagemang och intresse i att bedriva en högkvalitativ verksamhet”, skriver regeringen i utredningsdirektiven. (mer…)

 • Jan Erik Ågren värvade flest nya medlemmar

  Jan Erik Ågren, ordförande för det nya seniordistriktet i Uppsala län och ledamot i förbundsstyrelsen värvade flest nya medlemmar i Seniorförbundets höstkampanj i september i år.

  (mer…)

 • Seniordistrikt i Uppsala nystartades

  Jan Erik Ågren

  Den 19 november nystartades Uppsala seniordistrikt och en ny styrelse valdes med Jan Erik Ågren som ordförande. Övriga valda ledamöter, som kommer från Uppsala, Enköping och Knivsta kommuner, är Jarl Nordström, Solveig Norberg, Heikki Tiitinen, Inger de Frampton, Lisa Walén, Henryk Glazer, Kerstin Karell Larsson och Christina Bladbäck.

  (mer…)

 • Ärkebiskop välsignade europeisk seniorkonferens

  Det är inte varje gång som en hög kyrklig prelat välsignar en seniorpolitisk konferens, men så skedde i Nicosia den 10 november då det cypriotiska seniorförbundet i samverkan med Europeiska Seniorunionen hade samlat nära tvåhundra seniorer i universitetets stora aula. Ärkebiskop Chrysostomos av Cypern bad, sjöng och stänkte välsignat vatten på deltagarna innan raden av talare tog vid och engagerade diskussioner följde.

  (mer…)

 • EU-besök av KD:s stockholmsseniorer

  KD Seniorförbundet i Stockholm stad och län gjorde en studieresa till EU och Bryssel under tre fullspäckade dagar. (6-8 nov). Vi var 14 deltagare och startade den första dagen med en rundvandring i Bryssel ledd av förbundsordförande Leif Hallberg.

  (mer…)

 • Stockholmsseniorerna aktiva på Seniormässan i Älvsjö

  Kristdemokraterna och Seniorförbundet i Stockholm stad och län hade en monter på Seniormässan (31/10 -2/11 2012). Vi var det enda politiska parti som ställde ut med egen monter. Stort intresse från besökarna och vi fick ut vår information (bl a ny folder) till över 900 personer. Stor debatt på stora scenen där det var en representant var för de sju riksdagspartierna, Inger Davidson från Kristdemokraterna gjorde en jättefin och mycket uppskattad insats.

  (mer…)

  ...