• Ny folder om stöd till anhöriga till personer med demens

  Socialstyrelsen har tagit fram en folder med den senaste kunskapen om stödinsatser till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom. Foldern vänder sig till dem som arbetar med anhöriga i en kommun. En kombination av utbildning, psykosocialt stöd och färdighetsträning ger positiva effekter både för anhöriga och för äldre med demenssjukdom.

  (mer …)

 • Starka EPP-uttalanden om situationen i Mali, Kuba, Syrien och om religiös intolerans

  Europeiska folkpartiet (EPP), där bl.a. svenska KD och M är medlemmar, gjorde denna vecka viktiga uttalanden om den brännande situationen i Mali, Kuba och Syrien och även om religiös intolerans. Det skedde då EPP Political Assembly möttes i Bryssel på måndagen och tisdagen (28 och 29 jan) med deltagande av bl.a....

 • Informationskampanj om pensionsskattesänkningarna

  Kristdemokraterna genomför nu under årets första månader en informationskampanj landet runt om Alliansregeringens fortsatta sänkningar av pensionsskatten. En genomsnittlig pensionär får i januari 468 kronor mer i plånboken. I bl .a. Jönköpings län har många kristdemokrater trotsat snö och minusgrader för att berätta att pensionärerna fr.o.m. årssskiftet fått en fjärde skattesänkning sedan allianspartierna övertog regeringsmakten från socialdemokraterna. Ett nytt flygblad (jan 2013) om...

 • Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 22 januari 2013

  Vi kan alltid göra litet mer

  Bästa KD-Senior, EN GRANNE TILL MIG I STOCKHOLM, en äldre man, avled för ett par veckor sedan. Jag fick veta det häromdagen av hans dotter som höll på att flytta ut hans bohag och kvarlämnade saker. Jag hade inte sett av honom sedan före jul, och han var inte en sådan person som inbjöd till samtal. Det blev mestadels ett ”hejhej” eller ”goddag” då vi emellanåt skymtade varann. Vad mer kunde jag ha gjort?

  Läs hela brevet här:

  KDSenior OrdfBrev 130122...

 • Alf Svensson: Låt Sverige bli medlem i NATO!

  Det myckna talet om neutralitet och alliansfrihet har förtröstansfullt bottnat i att Natoländer skulle komma oss till undsättning. I praktiken är Sverige ett icke-Natoland som är med i Nato. Låt oss ta oss ur vanföreställningarna om nuvarande Nato och bli vad vi är – medlemsland, skriver Europaparlamentarikern Alf Svensson, hedersmedlem i Seniorförbundet, på SvD Brännpunkt (11 jan).

  Läs SvD-artikeln: Låt Sverige bli medlem av Nato

 • Att vara närstående i vård i livets slutskede – ny avhandling från Linnéuniversitetet

  I en avhandling vid Linnéuniversitet (dec 2012) har sjuksköterskan och vårdvetaren Carina Werkander Harstäde undersökt hur det är att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede. Ett centralt fokus för avhandlingen var upplevelser av skuld och skam. Studien visar att om de anhöriga inte känner att den sista tiden blir så bra som möjlig finns en risk att de upplever skuld och/eller skam. (mer …)

 • Regeringen inte nöjd: Vinstintresset styr för mycket i vård och omsorg

  De kortsiktiga vinstintressena inom skola, vård och omsorg är för dominerande. Nu tillsätter regeringen en utredning för att komma tillrätta med problemet, och utredaren får i uppgift att se över hur ägarkraven kan skärpas. ”Det är av största vikt att de som äger och driver företag har ett långsiktigt engagemang och intresse i att bedriva en högkvalitativ verksamhet”, skriver regeringen i utredningsdirektiven. (mer …)

 • Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 19 december 2012

  Bästa julgåvan: ett besök hos en ensam äldre

  Bästa KD-Senior, ATT vår värld är stadd i ständig förändring har alltid varit källa till mångas oro. I åtskilliga europeiska länder, också i vårt land, får detta somliga att lyssna till extrempolitiska röster som predikar att ”allt var bättre förr”. Fast alla vet att gårdagens samhälle inte kan återskapas!

  Läs hela brevet här: KDSenior OrdfBrev 121219

 • Jan Erik Ågren värvade flest nya medlemmar

  Jan Erik Ågren, ordförande för det nya seniordistriktet i Uppsala län och ledamot i förbundsstyrelsen värvade flest nya medlemmar i Seniorförbundets höstkampanj i september i år.

  (mer …)

 • Seniordistrikt i Uppsala nystartades

  Jan Erik Ågren

  Den 19 november nystartades Uppsala seniordistrikt och en ny styrelse valdes med Jan Erik Ågren som ordförande. Övriga valda ledamöter, som kommer från Uppsala, Enköping och Knivsta kommuner, är Jarl Nordström, Solveig Norberg, Heikki Tiitinen, Inger de Frampton, Lisa Walén, Henryk Glazer, Kerstin Karell Larsson och Christina Bladbäck.

  (mer …)