• Leif Hallberg talade på seniorkongress i Sofia

  – Jag är uppriktigt övertygad om att Europa kan nå en god framtid, men bara om vi européer står enade tillsammans och bara om vi på ett förnuftigt sätt använder all vår förmåga och alla våra resurser.

  Så sade Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg, vicepresident i Europeiska Seniorunionen, när hansom inbjuden talare på bulgariska seniorförbundet SGERB:s stora kongress i Sofia 28 oktober hälsade från både EPP:s seniorförbund och de svenska kristdemokratiska seniorerna.

  Läs mer
 • Seniorkåseriet: Gammal, men inte äldst!

  Det var så typiskt människan att man gav sig på de här träden. ”Åh så stort, åh så vackert. Det måste vi ha ihjäl!” Lyckligtvis var virket i mammutträden sådant att träet splittrades när träden föll, och virket lämpade sig då möjligen för tillverkning av tändstickor. Ofta fick man bara ut hälften av trädets volym; resten gick till spillo, åtminstone för den som ville ha virket. En av stubbarna fick under en tid tjänstgöra som bowlingbana! (mer …)

 • Östergötlands ideologidag 2012

  Till Östergötlands ideologidag 2012 den 13 oktober valde Studieorganisationen Framtidsbildarna att i samråd med Kristdemokraterna Östergötland bjuda in tre kunniga föreläsare. Under det gemensamma temat ”Äldres kompetens – till vad?” fick ett 20-tal åhörare lyssna till Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Landstingets ledningsstab i Östergötland, Jan-Erik Olsson, verksam vid Elekta Instrument AB i Stockholm och Leif Hallberg, ordförande för Kristdemokraterna Sen...

 • Ny tillsynsmyndighet för vård och omsorg

  Tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst behöver enligt regeringen stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst en ökad mångfald och förändringstakt gör det viktigt att kvaliteten i verksamheterna följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt. Detta oberoende av om verksamheterna bedrivs i kommunal eller enskild regi. Så motiverar regeringen sitt beslut att fr.o.m. den 1 juni 2013 inrätta en ny och fristående tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård ...

 • Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 3 oktober 2012

   

  Dina egna insatser behövs – och uppskattas!

  Bästa KD-Senior, seniorförbundets höstkampanj 2012 är nu avslutad och vi ska snarast summera de aktiviteter som skett och de resultat som uppnåtts under våra två kampanjveckor. Jag säger ett varmt tack till dig som bidragit med aktiva insatser, du ska veta att de uppskattas, men jag vill samtidigt be dig att fortsätta med aktiva och goda insatser för Kristdemokraterna och för vårt seniorförbund.

  Läs hela brevet här: KDSenior Ord...

 • Alf Svensson vicepresident i kristdemokraternas världsorganisation

  Den tidigare KD-ledaren Alf Svensson, numera europaparlamentariker och även hedersmedlem i Seniorförbundet,  blir kristdemokraternas näst högste ledare i hela världen.

  Svensson valdes till vicepresident i kristdemokraternas globala paraplyorganisation Christian Democratic International, CDI, när organisaionen häromdagen kongressade i Rom. I CDI ingår ett hundratal kristdemokratiska partier i hela världen.

  – Det är klart att jag känner mig hedrad och det ska bli mycket sp...

 • Vänsteroppositionen reagerar surt på skattesänkningar för pensionärer

  När vänsteroppositionen nu kritiserar de KD-signerade skattesänkningarna för pensionärer förtiger de att den tidigare S­-regeringen ingenting gjorde för att sänka skatten för Sveriges pensionärer. De förbiser också att pensionssystemet nästa år höjer inkomstpensionerna med 4,1 procent och garantipensionerna med 1,1 procent. Det skriver Leif Hallberg på Aftonbladet Debatt (21 sept) i en replik till bl.a. PRO:s Curt Person och DalaDemokratens Göran Greider.

  Läs Leif Hallbergs debattinläg...

 • Fjärde skattesänkningen för pensionärer!

  Alliansregeringen aviserar nu ännu en skattesänkning för pensionärer. För de flesta pensionärer innebär det denna gång mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Den nya skattesänkningen för pensionärer, som ska gälla från 1 januari 2013, blir den fjärde sedan Alliansregeringen tillträdde för sex år sedan. Sedan 2006 har därmed skatten för pensionärerna sänkts med totalt cirka 14 miljarder kronor. Det motsvarar mellan 6.800 och 10.200 kronor per år. I p...

 • Seniorförbundets uppsatstävling 2012

  I mars 2012 inbjöds förbundets medlemmar att i uppsatsform berätta om intressanta upplevelser eller om sina framtidsvisioner om ett seniorvänligare samhälle!

  Vi visste när vi inbjöd till denna uppsatstävling, att seniorer har rika livserfarenheter, för det mesta också stora erfarenheter från yrkeslivet. Många är dessutom föräldrar, har fostrat barn och vet vilken god betydelse familjen kan ha. Åtskilliga har haft tillfälle att resa och se livet utanför ”den egna tomtgränsen”.

  Un...

 • Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 28 augusti 2012

  Varken ”höger” eller ”vänster” men just kristdemokrati!

  Bästa vän, andras rätt till en annan åsikt ska man ha respekt för, men nog var det en besynnerlig debatt som i somras bröt ut i frågan om var vi kristdemokrater politiskt hör hemma. En och annan förfäktade att eftersom Moderaterna sedan någon tid verkar söka sig mot mitten i praktisk politik borde Kristdemokraterna ta det ”lediga” utrymmet som det nya högerpartiet i svensk politik. Det skulle se ut det! Vårt parti som har utmärkt sig för...