• Alf Svensson vicepresident i kristdemokraternas världsorganisation

  Den tidigare KD-ledaren Alf Svensson, numera europaparlamentariker och även hedersmedlem i Seniorförbundet,  blir kristdemokraternas näst högste ledare i hela världen.

  Svensson valdes till vicepresident i kristdemokraternas globala paraplyorganisation Christian Democratic International, CDI, när organisaionen häromdagen kongressade i Rom. I CDI ingår ett hundratal kristdemokratiska partier i hela världen.

  – Det är klart att jag känner mig hedrad och det ska bli mycket sp...

 • Fjärde skattesänkningen för pensionärer!

  Alliansregeringen aviserar nu ännu en skattesänkning för pensionärer. För de flesta pensionärer innebär det denna gång mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Den nya skattesänkningen för pensionärer, som ska gälla från 1 januari 2013, blir den fjärde sedan Alliansregeringen tillträdde för sex år sedan. Sedan 2006 har därmed skatten för pensionärerna sänkts med totalt cirka 14 miljarder kronor. Det motsvarar mellan 6.800 och 10.200 kronor per år. I p...

 • Seniorförbundets uppsatstävling 2012

  I mars 2012 inbjöds förbundets medlemmar att i uppsatsform berätta om intressanta upplevelser eller om sina framtidsvisioner om ett seniorvänligare samhälle!

  Vi visste när vi inbjöd till denna uppsatstävling, att seniorer har rika livserfarenheter, för det mesta också stora erfarenheter från yrkeslivet. Många är dessutom föräldrar, har fostrat barn och vet vilken god betydelse familjen kan ha. Åtskilliga har haft tillfälle att resa och se livet utanför ”den egna tomtgränsen”.

  Un...

 • Redovisning av Seniorförbundets medlemsenkät våren 2012: Önskemål om medlemsmöten oftare, gärna i samverkan med partiet

  Sammanlagt 49 medlemmar i Seniorförbundet besvarade förbundets medlemsenkät våren 2012. Jag betraktar detta som ett gott resultat och vill på detta sätt tacka dem alla för deras värdefulla bidrag med synpunkter och förslag. (mer…)

 • Seniorting 2012

  Seniorting 2012

  Fredag 13 april, Stockholms Landstingshus, Stockholmssalen

  kl. 10:30 – 11:00 Registrering av deltagare och fika

  kl. 11:00 – 11:45 Tal av förbundsordförande Leif Hallberg

  kl. 11:45 – kl. 13:00 Årsmötesförhandlingar

  kl. 13:00 – kl. 14:00 Lunch

  kl. 14:00 – 15:00 Seminarium om kristdemokratisk ideologi med Stefan Attefall

  kl. 15:00 – 15:20 Fika paus

  kl. 15:20 – 16:15 forts. Seminarium om kristdemokratsik ...