• Seniorkåseriet: En färgstark resa

  – Du har en cysta under en av tänderna i vänster käke. Den håller på att äta upp roten så den måste tas bort. Det kan jag inte göra, det måste göras genom en operation av lasarettets specialisttandläkare.

  Detta budskap lämnades en höstdag av en tandläkare i Karlskrona. Det var inte vilken tandläkare som helst, utan det var min, och det var inte till vem som helst det lämnades utan till mig. (mer …)

 • Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 19 november 2012

  Pensionssystemet behöver reformeras!

  Bästa KD-Senior, På den stora seniormässan i Älvsjö i slutet av oktober kom det efterlängtade ordet. Det uttalande som landets pensionärer med ökande otålighet väntat på: Pensionssystemet behöver återigen reformeras! Det var en kristdemokrat som gjorde uttalandet – Inger Davidson, tidigare vice KD-partiledare, riksdagsledamot och civilminister.

  Läs hela brevet här: KDSenior Ordfbrev 121119

 • Ärkebiskop välsignade europeisk seniorkonferens

  Det är inte varje gång som en hög kyrklig prelat välsignar en seniorpolitisk konferens, men så skedde i Nicosia den 10 november då det cypriotiska seniorförbundet i samverkan med Europeiska Seniorunionen hade samlat nära tvåhundra seniorer i universitetets stora aula. Ärkebiskop Chrysostomos av Cypern bad, sjöng och stänkte välsignat vatten på deltagarna innan raden av talare tog vid och engagerade diskussioner följde.

  (mer …)

 • EU-besök av KD:s stockholmsseniorer

  KD Seniorförbundet i Stockholm stad och län gjorde en studieresa till EU och Bryssel under tre fullspäckade dagar. (6-8 nov). Vi var 14 deltagare och startade den första dagen med en rundvandring i Bryssel ledd av förbundsordförande Leif Hallberg.

  (mer …)

 • Stockholmsseniorerna aktiva på Seniormässan i Älvsjö

  Kristdemokraterna och Seniorförbundet i Stockholm stad och län hade en monter på Seniormässan (31/10 -2/11 2012). Vi var det enda politiska parti som ställde ut med egen monter. Stort intresse från besökarna och vi fick ut vår information (bl a ny folder) till över 900 personer. Stor debatt på stora scenen där det var en representant var för de sju riksdagspartierna, Inger Davidson från Kristdemokraterna gjorde en jättefin och mycket uppskattad insats.

  (mer …)

  ...
 • Leif Hallberg talade på seniorkongress i Sofia

  – Jag är uppriktigt övertygad om att Europa kan nå en god framtid, men bara om vi européer står enade tillsammans och bara om vi på ett förnuftigt sätt använder all vår förmåga och alla våra resurser.

  Så sade Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg, vicepresident i Europeiska Seniorunionen, när hansom inbjuden talare på bulgariska seniorförbundet SGERB:s stora kongress i Sofia 28 oktober hälsade från både EPP:s seniorförbund och de svenska kristdemokratiska seniorerna.

  Läs mer
 • Seniorkåseriet: Gammal, men inte äldst!

  Det var så typiskt människan att man gav sig på de här träden. ”Åh så stort, åh så vackert. Det måste vi ha ihjäl!” Lyckligtvis var virket i mammutträden sådant att träet splittrades när träden föll, och virket lämpade sig då möjligen för tillverkning av tändstickor. Ofta fick man bara ut hälften av trädets volym; resten gick till spillo, åtminstone för den som ville ha virket. En av stubbarna fick under en tid tjänstgöra som bowlingbana! (mer …)

 • Östergötlands ideologidag 2012

  Till Östergötlands ideologidag 2012 den 13 oktober valde Studieorganisationen Framtidsbildarna att i samråd med Kristdemokraterna Östergötland bjuda in tre kunniga föreläsare. Under det gemensamma temat ”Äldres kompetens – till vad?” fick ett 20-tal åhörare lyssna till Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Landstingets ledningsstab i Östergötland, Jan-Erik Olsson, verksam vid Elekta Instrument AB i Stockholm och Leif Hallberg, ordförande för Kristdemokraterna Sen...

 • Ny tillsynsmyndighet för vård och omsorg

  Tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst behöver enligt regeringen stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst en ökad mångfald och förändringstakt gör det viktigt att kvaliteten i verksamheterna följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt. Detta oberoende av om verksamheterna bedrivs i kommunal eller enskild regi. Så motiverar regeringen sitt beslut att fr.o.m. den 1 juni 2013 inrätta en ny och fristående tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård ...

 • Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 3 oktober 2012

   

  Dina egna insatser behövs – och uppskattas!

  Bästa KD-Senior, seniorförbundets höstkampanj 2012 är nu avslutad och vi ska snarast summera de aktiviteter som skett och de resultat som uppnåtts under våra två kampanjveckor. Jag säger ett varmt tack till dig som bidragit med aktiva insatser, du ska veta att de uppskattas, men jag vill samtidigt be dig att fortsätta med aktiva och goda insatser för Kristdemokraterna och för vårt seniorförbund.

  Läs hela brevet här: KDSenior Ord...