• EU-besök av KD:s stockholmsseniorer

  KD Seniorförbundet i Stockholm stad och län gjorde en studieresa till EU och Bryssel under tre fullspäckade dagar. (6-8 nov). Vi var 14 deltagare och startade den första dagen med en rundvandring i Bryssel ledd av förbundsordförande Leif Hallberg.

  (mer…)

 • Stockholmsseniorerna aktiva på Seniormässan i Älvsjö

  Kristdemokraterna och Seniorförbundet i Stockholm stad och län hade en monter på Seniormässan (31/10 -2/11 2012). Vi var det enda politiska parti som ställde ut med egen monter. Stort intresse från besökarna och vi fick ut vår information (bl a ny folder) till över 900 personer. Stor debatt på stora scenen där det var en representant var för de sju riksdagspartierna, Inger Davidson från Kristdemokraterna gjorde en jättefin och mycket uppskattad insats.

  (mer…)

  ...
 • Leif Hallberg talade på seniorkongress i Sofia

  – Jag är uppriktigt övertygad om att Europa kan nå en god framtid, men bara om vi européer står enade tillsammans och bara om vi på ett förnuftigt sätt använder all vår förmåga och alla våra resurser.

  Så sade Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg, vicepresident i Europeiska Seniorunionen, när hansom inbjuden talare på bulgariska seniorförbundet SGERB:s stora kongress i Sofia 28 oktober hälsade från både EPP:s seniorförbund och de svenska kristdemokratiska seniorerna.

  Läs mer
 • Östergötlands ideologidag 2012

  Till Östergötlands ideologidag 2012 den 13 oktober valde Studieorganisationen Framtidsbildarna att i samråd med Kristdemokraterna Östergötland bjuda in tre kunniga föreläsare. Under det gemensamma temat ”Äldres kompetens – till vad?” fick ett 20-tal åhörare lyssna till Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Landstingets ledningsstab i Östergötland, Jan-Erik Olsson, verksam vid Elekta Instrument AB i Stockholm och Leif Hallberg, ordförande för Kristdemokraterna Sen...

 • Ny tillsynsmyndighet för vård och omsorg

  Tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst behöver enligt regeringen stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst en ökad mångfald och förändringstakt gör det viktigt att kvaliteten i verksamheterna följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt. Detta oberoende av om verksamheterna bedrivs i kommunal eller enskild regi. Så motiverar regeringen sitt beslut att fr.o.m. den 1 juni 2013 inrätta en ny och fristående tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård ...

 • Alf Svensson vicepresident i kristdemokraternas världsorganisation

  Den tidigare KD-ledaren Alf Svensson, numera europaparlamentariker och även hedersmedlem i Seniorförbundet,  blir kristdemokraternas näst högste ledare i hela världen.

  Svensson valdes till vicepresident i kristdemokraternas globala paraplyorganisation Christian Democratic International, CDI, när organisaionen häromdagen kongressade i Rom. I CDI ingår ett hundratal kristdemokratiska partier i hela världen.

  – Det är klart att jag känner mig hedrad och det ska bli mycket sp...

 • Fjärde skattesänkningen för pensionärer!

  Alliansregeringen aviserar nu ännu en skattesänkning för pensionärer. För de flesta pensionärer innebär det denna gång mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Den nya skattesänkningen för pensionärer, som ska gälla från 1 januari 2013, blir den fjärde sedan Alliansregeringen tillträdde för sex år sedan. Sedan 2006 har därmed skatten för pensionärerna sänkts med totalt cirka 14 miljarder kronor. Det motsvarar mellan 6.800 och 10.200 kronor per år. I p...

 • Seniorförbundets uppsatstävling 2012

  I mars 2012 inbjöds förbundets medlemmar att i uppsatsform berätta om intressanta upplevelser eller om sina framtidsvisioner om ett seniorvänligare samhälle!

  Vi visste när vi inbjöd till denna uppsatstävling, att seniorer har rika livserfarenheter, för det mesta också stora erfarenheter från yrkeslivet. Många är dessutom föräldrar, har fostrat barn och vet vilken god betydelse familjen kan ha. Åtskilliga har haft tillfälle att resa och se livet utanför ”den egna tomtgränsen”.

  Un...

 • Redovisning av Seniorförbundets medlemsenkät våren 2012: Önskemål om medlemsmöten oftare, gärna i samverkan med partiet

  Sammanlagt 49 medlemmar i Seniorförbundet besvarade förbundets medlemsenkät våren 2012. Jag betraktar detta som ett gott resultat och vill på detta sätt tacka dem alla för deras värdefulla bidrag med synpunkter och förslag. (mer…)

 • Seniorting 2012

  Seniorting 2012

  Fredag 13 april, Stockholms Landstingshus, Stockholmssalen

  kl. 10:30 – 11:00 Registrering av deltagare och fika

  kl. 11:00 – 11:45 Tal av förbundsordförande Leif Hallberg

  kl. 11:45 – kl. 13:00 Årsmötesförhandlingar

  kl. 13:00 – kl. 14:00 Lunch

  kl. 14:00 – 15:00 Seminarium om kristdemokratisk ideologi med Stefan Attefall

  kl. 15:00 – 15:20 Fika paus

  kl. 15:20 – 16:15 forts. Seminarium om kristdemokratsik ...