Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag!Vi är emot kvotering av föräldraförsäkringen och anser att föräldrarna själva är de som bäst kan fatta beslut om tid med sina barn. Nej till kvotering!Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att få ihop livspusslet. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:🔹 En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa🔹 ALLA föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar🔹 Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.🔹 Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet🔹 Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.🔹 Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder ... See MoreSee Less
View on Facebook
Barngrupperna i förskolan är för stora. Många av de allra minsta barnen går i grupper som är över Skolverkets rekommendationer. Därför måste vi införa ett tak för småbarnsgruppernas storlek. Barn som är tre år eller yngre ska inte behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn.Vi är redo att prioritera minskade barngrupper i Leksands kommun. Förskolan ska vara en lugn och trygg plats, där varje barn får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna unika förutsättningar. Om du håller med, rösta på oss i kommunalvalet den 11 september.Läs mer här: wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/politikomraden/familj/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Priset för S regeringstid är över hundratusen fler i vårdkö. 35 000 i vårdkö i maj 2014 när Alliansen styrde. 140 000 i maj 2022. Det är inte vilka siffror som helst, utan människor av kött och blod. S skyller på coronan, S skyller på KD, S skyller på regionerna. Men själva vill man inte ta ansvaret. KD är redo att ta ansvar för svensk sjukvård. Vi är redo för århundradets vårdreform. Ansvaret för sjukvården ska flyttas från regionerna till staten.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi vill stoppa den mycket negativa brottsutvecklingen i Sverige genom att✅ Skärpa straffen✅ Öka det brottsförebyggande arbetet✅ Motverka våldsbejakande islamism✅ Knäcka den organiserade brottsligheten✅ Stoppa stöldligornaGå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sveriges vägar håller på att vittra sönder. Lösningen är inte att sänka tillåten hastighet, utan att öka kvaliteten på vägarna. Regeringen har lämnat stora delar av Sverige därhän. Så kan vi inte ha det. Sverige behöver en ny regering som tar hjärtlandet på allvar. Vi är redo.Kryssa Mathias Bengtsson i riksdagsvalet!Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Patienter kommer i kläm i Sveriges röriga vårdsystem. KD vill styra upp vården, och gå från 21 olika regioner till ett, nationellt ansvar. Och vi börjar med det viktigaste vi har: barnen, förlossningsvården.Vi presenterar därför idag en nationell förlossningsplan.Nära hälften av alla förlossningskliniker i Sverige har lagts ner sedan 1970-talet. Avståndet för föderskorna har blivit allt längre och bristen på platser vanlig.Svensk förlossningsvård måste vara jämlik. Det ska inte spela någon roll var man bor när det kommer till att få vara trygg inför och under sin förlossning.Vi vill: 🔹 Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avstånden för födande kvinnor är som längst.🔹 Återöppna eller förstärka: Karlskoga, Kiruna, Lycksele, Mora, Skellefteå och Sollefteå.🔹 Att ett barnmorsketeam ska finnas som följer kvinnan under graviditet och förlossning.🔹 Att en mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor.🔹 Inrätta ett nationellt forskningsprogram på̊ kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag besöker vi Classic Car Week i Rättvik. Heja heja! ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD går uppåt! I Demoskop ökar KD till 6,9 procent och KD, M, SD och L blir större än de rödgröna vilket innebär att ett regeringsskifte är på gång!Vi har en regering som gett oss rekord i skjutningar, rekord i vårdköer och rekord i el- och bränslepriser. Sverige behöver en ny start. I höst byter vi ut den här regeringen! Bli en del av KD! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Jordbruket ska kunna förse hela Sverige med livsmedel. Idag är Sveriges självförsörjningsgrad alldeles för låg. Vi vill✅ Öka självförsörjningen✅ Ge bönderna minskat regelkrångel✅ Sänka dieselskatten✅ Värna äganderättenKryssa Mathias Bengtsson i riksdagsvalet!Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD vill återöppna Moras BB!Kristdemokraterna har sedan 2009 kämpat för att förlossningen i Mora ska återöppnas. Vi måste ställa krav på en nära och jämlik förlossningsvård och att staten medfinansierar öppning av fler mottagningar. BB måste finnas närmare.Vi måste återöppna förlossningen i Mora!Håll ögon och öron öppna för mer nyheter från KD om vård, förlossningar och kvinnosjukvård. Sverige behöver fler förlossningar för en tryggare förlossningsvård. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Ordförande & gruppledare