Årsmöte 2021

Lördagen den 20 feb kl. 10.00

Kristdemokraterna Leksand kommer i år att hålla ett digitalt årsmöte. Medlemmar kommer att få kallelse med sedvanliga årsmöteshandlingar skickade med post eller e-post.

Motioner till höstens Riksting måste ha kommit styrelsen till del senast fredagen den 5 feb 2021.

Eventuella motioner kan skickas till mikael@kyller.nu

Information!

Hej!

Här på hemsidan finns kontaktinformation till vår lokala partiavdelning och länkar till vår riksorganisation. För mer aktuella uppgifter hänvisar vi dig till vår Facebooksida.

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

  • Mikael Kyller
  • Gruppledare