Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

Det är dags att anställda i Leksands kommun får chansen att skaffa en så kallad förmånscykel. Därför har Kristdemokraterna i Leksand nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige.Många kommuner har redan infört förmånscyklar, även dalakommuner såsom Rättvik, Mora och Borlänge. Det innebär att anställda kan hyra en cykel eller elcykel från en leverantör genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. För kommunen är det kostnadsneutralt. För den anställde blir det 20-40 procent billigare jämfört med ett privat köp. Ännu billigare har det blivit med regeringens subventioner på förmånscyklar från förra året. Efter avtalsperioden kan den anställde antingen lämna tillbaka cykeln eller köpa ut den till marknadspris.Förmånscyklar är populära och skulle göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. Dessutom finns betydande miljö- och hälsomässiga fördelar. Fler behöver resa klimatsmart, och förmånscyklar har i andra kommuner lett till ökat resande med cykel och minskat bilresande. Detta innebär minskade utsläpp såväl som minskat behov av parkeringsplatser. Cykling innebär även motion och bättre hälsa. Den som cyklar får bland annat ökad prestations- och koncentrationsförmåga, färre sjukdagar samt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det gynnar även kommunen.Att införa förmånscyklar är sammanfattningsvis ett enkelt, smart och kostnadsneutralt sätt för kommunen att få ökad attraktivitet, minskad klimatpåverkan och friskare anställda. Den administration som krävs övervägs med råge av de nyttor som har beskrivits. Detta är helt enkelt en "no-brainer"!Motionen upptogs av fullmäktige den 22 maj och ska nu beredas innan den återkommer för beslut inom ett år. Vi hoppas att övriga partier också inser värdet av detta så att idén om förmånscyklar kan bli till verklighet för kommunens medarbetare.Mikael Kyller (KD), vice avdelningsordförande och fullmäktigeledamot Carin Malm (KD), gruppledare och fullmäktigeledamotLäs motionen i sin helhet: wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/motion-om-formanscyklar/Falu-Kuriren: www.falukuriren.se/2023-05-26/infor-formanscykel-for-anstalldaSiljan News: www.siljannews.se/debatt/kd-leksand-infor-formanscykel-for-anstallda ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ikväll fattar fullmäktige beslut om ett nytt program för främjande av funktionsnedsattas livssituation i Leksands kommun. Programmet saknar dock mätbara mål och strategier för att nå målen. Det tycker vi är odugligt!Programmet ska syfta till att identifiera och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättningar. Alla ska kunna ta del av kommunens tjänster, service och verksamhet. Och fler personer med funktionsnedsättning ska anställas i kommunen. I programmet hänvisar man till kommunens vision och FN:s konvention, men det saknas mål och medel.Vi anser bland annat att: ✅ programmet ska tydliggöra vad som förväntas av kommunen för att funktionsnedsatta ska kunna vara delaktiga på lika villkor✅ programmet ska innehålla strategier och vem som ansvarar för vad✅ funktionsnedsatta ska involveras mer i beslutsprocessenMed anledning av detta yrkade vår gruppledare Carin Malm på återremiss av ärendet. Tyvärr gick det inte vägen denna gång, men vi kommer att fortsätta stå upp för de funktionsnedsatta i Leksands kommun. De förtjänar bättre än detta. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraterna i Leksand lämnar in en ny motion. Vi tycker det är hög tid att anställda i kommunen får möjlighet att köpa en så kallad förmånscykel. I vår motion skriver vi bland annat följande:Cykling gynnar folkhälsan! Det finns mycket forskning som med all önskvärd tydlighet visar att den som cyklar regelbundet får: - Ökad prestationsförmåga- Bättre sömn- Ökad koncentrationsförmåga- Minskad sjukfrånvaro- Ökad livslängd- Minskning av hjärt- och kärlsjukdomarUtöver att regelbundet cyklande ger en rad hälsoeffekter så är det ytterligare ett sätt att visa att vi som kommun bryr oss om våra anställda och att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro är också en ekonomiskt god affär för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Vi tycker det är fullt rimligt att Leksands kommun agerar förebilder för en mer hälsosam livsstil som bidrar till hållbar utveckling och miljösmarta val.Finansieringen för den anställde sker genom ett så kallat bruttolöneavdrag på ett framräknat förmånsvärde. För den anställde innebär det i genomsnitt en besparing mellan 20-40 procent jämfört med ett privat köp. För kommunen är det helt kostnadsneutralt då den anställde betalar allt genom bruttolöneavdraget. Regeringen har dessutom infört subventioner på förmånscyklar med start från den 1 januari 2022. Subventionen är upp till 3000 kr per år, eller upp till 250 kr per månad.Helt enkelt en "No Brainer"!Läs mer här: wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/motion-om-formanscyklar/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
I helgen har vi haft förmånen att besöka riksdagen och vår riksdagsman Mathias Bengtsson. Tack Mathias för rundvandringen, de viktiga samtalen och även att vi fick träffa civilminister Erik Slottner. Mycket trevligt!På bilden: Oliver Rolands, Carin Malm, Per Wiman och Mathias Bengtsson. ... See MoreSee Less
View on Facebook
NU SÄNKER VI REDUKTIONSPLIKTEN! De höga drivmedelspriserna har slagit hårt mot barnfamiljer, pensionärer och inte minst människor på landsbygden som inte kan välja bort bilen. Ett vidsträckt och glesbefolkat land som Sverige kan inte och ska inte ha världens dyraste diesel. ✅ I regeringsställning har vi redan sänkt drivmedelsskatten med en krona per liter, och förstärkt reseavdraget för den som pendlar till jobbet. Nu går vi vidare med nästa steg. 🚗 Vi sänker reduktionsplikten till 6 procent för både bensin och diesel - från EU:s högsta nivå.Det innebär att det kan bli ungefär 5,50 kr billigare per liter diesel att tanka redan 2024 jämfört med om reduktionsplikten behållits på den nivå MP och S med stöd av V och C beslutat om för detta år. För 2025 respektive 2026 kan dieselpriset bli över 6 respektive 7 kronor lägre med de nya nivåerna jämfört med om vi inte gör något med reduktionsplikten. ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD väljer egen väg – presenterar nytt helhetsgrepp i vägfråganKristdemokraterna i Leksand har omvärderat sin hållning och går fram med fem egna motioner i vägfrågan. Allt för att låsa upp de knutar som finns och nå en konstruktiv lösning.- Vi har gjort det inget annat parti hittills har gjort, nämligen tagit ett nytt helhetsgrepp om vägfrågan. Vi säger inte bara stopp utan presenterar en helhetslösning, en ny väg framåt. Genom att lägga de här fem motionerna visar vi att vi är villiga att ta ansvar i den nya vågmästarroll vi har fått efter valet, säger KD:s gruppledare Carin Malm.I motionerna föreslås följande: 1. Större flexibilitet vad gäller förvaltningsform – olika lösningar i olika byar2. Längre tid för avtalstecknande – uppskjuten tidsgräns3. Mer pengar till upprustning – utökat upprustningsbidrag4. Bättre stöd från kommunen – kommunal rådgivare5. Mer rättvisa i ansvarsfördelningen – översyn av vägarnas huvudmannaskapMotionerna finns att läsa på wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/vagfragan- Nu behöver vi se framåt. En rättssäker ordning och en hållbar lösning måste till, och kommunens medborgare förtjänar bra vägar. Därför behövs fastighetsägare som organiserar sig och investerar i vägarna men också en kommun som på alla sätt erbjuder stöd och underlättar processen. Det är där våra fem motioner kommer in i bilden, och vi hoppas att både styret och övriga oppositionspartier kan ställa sig bakom dem, säger Carin Malm. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Föräldrar kommer få möjlighet till mer gemensam tid med sina barn. Tack vare Kristdemokraterna kommer antalet dagar där föräldrar samtidigt kan ta ut föräldrapenning, utökas från 30 till 60 dagar. Dessutom kommer tiden då föräldrar kan nyttja dubbeldagarna förlängas, från barnets första 12 månader till 15.Ett barns trygghet och möjligheter till ett gott liv grundläggs i familjen. Genom dubbeldagarna görs föräldraförsäkringen mer flexibel och föräldrar får lättare att få ihop livspusslet. Samtidigt har dubbeldagar visat sig ha positiva effekter både för mammors hälsa och en större jämställdhet senare i föräldraskapet.Med Kristdemokraterna i regeringen kommer familjen alltid först. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vid årsskiftet ändrade Trafikverket arbetssätt. Plötsligt började man ta ut helt orimliga avgifter för evenemang som använder statlig väg.Det har redan drabbat flera idrottsföreningar och hotar även midsommarfiranden i Dalarna.Skidklubben IFK Mora fick betala 17 000 kr för att stänga av två länsvägar i 30 minuter. För Tibble bys traditionella midsommarfirande väntas notan från myndigheten landa på 20 000 kr.- Det här gör att flera midsommarfiranden i Dalarna riskerar ställas in. Det är förstås helt orimligt, säger riksdagsledamoten Mathias Bengtsson (KD) från Gagnef som under en tid drivit på för förändring i riksdagen.- Om den tidigare S-regeringen hade agerat redan när förändringarna aviserades i februari 2022 hade frågan varit löst innan det blev ett problem. Då hade ingen idrottsförening behövt betala orimliga avgifter och ingen byförening hade behövt känna oro för midsommarfirandet, säger Bengtsson.Dåvarande minister (S) väntade ett halvår med att titta på frågan. Först i september fick Trafikverket uppdrag att utreda saken.- Nu blir det istället Kristdemokraterna som får städa upp, och jag kan försäkra alla om att vi arbetar så snabbt det går. Frågan är prioriterad. Jag känner mig trygg med att det här är löst i god tid innan midsommar, säger Mathias Bengtsson. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Mer stöd till utsatta barnfamiljerMånga hushåll har det tufft nu. Det ekonomiska läget med kraftigt höjda utgifter slår hårt mot i synnerhet barnfamiljer och ensamstående föräldrar med låga inkomster. Barn som äter mer i skolan efter helgen och mer på fredagarna för att det helt enkelt inte finns lika mycket mat hemma som annars. Idag presenterade vi ett viktigt stöd för utsatta barnfamiljer i denna svåra tid. Regeringen kommer att både förlänga och höja tillägget i bostadsbidraget. Det kommer kunna nå ungerfär 110 000 barnfamiljer. Det handlar om uppåt 2100 kr i månaden som framförallt kommer att nå ensamstående mammor. Detta har varit en absolut prioritet för KD och nu är det äntligen regeringens politik. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Gruppledare & vice ordförande