Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

Leksands kommun får 10,7 miljoner kronor extra med regeringens förstärkning av de generella statsbidragen.Regeringen (M, KD, L) presenterar kraftiga tillskott till välfärden i sin höstbudget. De generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Det innebär för Leksands kommun 10,7 miljoner kronor extra.Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen. Förutom de generella statsbidragen föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn, sammantaget ett tillskott på nära 16 miljarder kronor.Det här är ett betydande tillskott som kommer att göra stor nytta. Samtidigt är det så att det fortsatt vilar ett stort ansvar på oss kommuner och regioner. Politiker på alla nivåer behöver bidra med sitt och ta sin del av ansvaret. Det gör regeringen och det måste även vi att göra här på lokal nivå. ... See MoreSee Less
View on Facebook
👨‍👩‍👦 För att öka familjers självbestämmande fördubblar vi nu antalet dubbeldagar från 30 dagar till 60. Det gör att föräldrar kan ta ut föräldrapenning samtidigt, för mer tid tillsammans med sina barn. Dubbeldagarna ska också kunna användas fram till att barnet är 15 månader, i stället för 12 månader som idag.För att underlätta livspusslet ska föräldrar också kunna överlåta föräldrapenningen till en närstående, exempelvis en mormor eller farfar.Läs mer här: www.gp.se/debatt/nu-ger-vi-familjer-frihet-att-sj%C3%A4lva-best%C3%A4mma-vem-som-ska-vara-f%C3%B6...Engagera dig i Sveriges familjeparti! Bli medlem:kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nästa år ryker plastpåseskatten. Detta som en del av regeringens budget för 2024. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu förlängs äldreomsorgslyftet i ytterligare tre år. Satsningen möjliggör för vård- och omsorgspersonal att utbilda sig under arbetstid och har hittills gett stor effekt inom äldreomsorgen. Satsningen är en del av regeringens budget för 2024 och innebär ett tillskott på 1,7 miljarder kronor per år till äldreomsorgen.- Äldre ska mötas av en värdig äldreomsorg där de kan känna trygghet och behandlas med respekt. Det ska finnas tid för de äldre och därför är äldreomsorgslyftet viktigt. Satsningen bidrar också till att tillräckligt många vill och kan jobba inom äldreomsorgen i framtiden, säger Christian Carlsson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott. ... See MoreSee Less
View on Facebook
En säker väg till ortens enda bad- och båtplats – i en kommun som vill vara landets främsta friluftskommun? Självklart tycker vi!Ytterligare en sommar har gått utan en ny väg ner till bad- och båtplatsen i Åhlbyn, Insjön. Politiska beslut är fattade och pengar finns. Det som saknas verkar vara viljan hos tjänstemännen och den nya politiska ledningen (M, S, C och L).Därför lämnar vi kristdemokrater nu in en interpellation, en fråga i fullmäktige, till kommunalrådet Sebastian Larsson (M).För att ta sig till sjön behöver Insjöbor och turister passera en järnvägskorsning intill terminalen som blockeras av godståg flera timmar varje dag. Förutom att många därför avstår från att ta sig till platsen, innebär detta också stora säkerhetsrisker.Trots att frågan har varit aktuell i 20 år, att beslut är fattade och att pengar finns avsatta så saknas en ny väg. I vår interpellation ställer vi kommunalrådet till svars och frågar när en lösning kommer att vara på plats.Läs vår debattartikel här: www.falukuriren.se/2023-09-07/en-ny-vag-till-ahlbyn-kan-inte-vanta-mer...eller här: wp.kristdemokraterna.se/leksand/2023/09/06/en-ny-vag-till-ahlbyn-kan-inte-vanta-mer/Och läs vår interpellation här: wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/interpellation-om-trafiklosning-vid-ahlbybadet/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Många familjer har det just nu tufft att få ihop ekonomin, med höga matpriser och ökade omkostnader. Inte minst gäller det ensamstående föräldrar. Regeringen väljer därför att i höstens budget fortsatt stötta hushåll som är extra utsatta i detta tuffa ekonomiska läge. Idag meddelade regeringen att en budgetnyhet blir att stödet till utsatta barnfamiljer förlängs. Följ länken i kommentarer för att läsa mer om nyheten! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hur ska Leksand bli miljömässigt hållbart? Det beskrivs i det program som kommunfullmäktige idag har beslutat om.Vi kristdemokrater ställer oss bakom programmet. Kommunens tidigare miljömål skulle vara utförda senast 2020, så det är hög tid att nya mål införs.Enligt programmet ska kommunen bland annat: - bli klimatneutral, - minska sårbarheten kopplade till klimatförändringar, - minska kommunalt avfall, - utveckla hållbara måltider, - bygga hållbart, - effektivisera energianvändningen i fastigheterna, - verka för hållbara transporter.Vi hade gärna sett ett ännu mer ambitiöst och konkret program. Förra året gick vi bland annat till val på att kommunen ska: - bli klimatpositiv, - införa ett råd för hållbarhetsfrågor, - bygga fler solceller, - bygga fler laddstolpar, - skaffa en helt fossilfri fordonspark, - ställa hårdare krav i upphandlingar, - öka andelen närproducerade livsmedel.Leksands kommun måste ta sitt ansvar för miljön och klimatet. Programmet är ett bra första steg. Sen gäller det också att gå från ord till handling. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi önskar er en glad midsommar! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Regeringen har fattat beslut om att föräldradagar ska kunna överlåtas till närstående. Föräldrar ska kunna överlåta 45 dagar vardera och för den med ensam vårdnad om ett barn gäller 90 dagar. Detta är ett steg mot en mer modern och flexibel föräldraförsäkring, som Kristdemokraterna länge har varit pådrivande för.– Detta betyder att allt inte bara behöver hänga på mamman eller pappan utan att fler kan hjälpa till med att få familjepusslet att gå ihop, säger Sarah Kullgren KD, förbundsordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.KD:s familjepolitiska talesperson Camilla Rinaldo Miller KD lyfter småföretagarnas roll: – Eftersom småföretagare ofta har svårt att lämna sitt företag helt under en föräldraledighet, innebär möjligheten att överlåta föräldradagar till en närstående en klar förbättring mot nuvarande system.Tidigare i våras beslutade också regeringen att fördubbla antalet så kallade dubbeldagar, där föräldrar samtidigt kan ta ut föräldrapenning, från 30 till 60 dagar. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Gruppledare & vice ordförande