God Jul och Gott Nytt År!

Vi hoppas att ni alla får en riktigt skön och avkopplande jul- och nyårshelg. De flesta av oss kommer nog också att få någon dag extra med vila från såväl politik och de jobb vi har. Men vi kommer under 2019 och resten av mandatperioden slita för det vi tror på och det vi gick till val på tidigare i höst, nämligen:

  • Välfärdens kärna
  • Människor och företag
  • Miljö, klimat och hållbarhet

Tack! Tillsammans gjorde vi det oväntade!

Nu sprider vi kristdemokratin i Sverige.

  • Människan före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på Sverige

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

  • Mikael Kyller
  • 2:e vice ordf. kommunstyrelsen (1:a namn på kommunlistan)