Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

I P4 Dalarnas EU-valsintervjuer medverkar Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd och Dalarnas toppkandidat i EU-valet. Lyssna i efterhand här: sverigesradio.se/avsnitt/2382965#6355.Intervjun är cirka 15 minuter lång och berör bland annat: ▪️ folkhälsa, drogbekämpning och skärmtid▪️ antibiotika, cancer och aktivt åldrande▪️ mer eller mindre EU▪️ EU:s klimatmål▪️ försvaret inom EU.Birgitta Sacrédeus (KD) önskar att fler ska bry sig om EU-valet, som i år mer än någonsin tidigare handlar om fred, frihet och frihandel.– Vi har så stora utmaningar nu med klimatet, kriminaliteten och kriget att vi faktiskt måste börja bry oss om mer än Dalarna och Sverige. Om vi inte kan stoppa Putins krig mot Ukraina och hot mot demokratin riskerar vi vår egen trygghet och säkerhet. Det är allvarliga saker, och det måste vi ta till oss här i Dalarna, säger Birgitta Sacrédeus (KD).Intervjun skedde i måndags den 20 maj kl. 07:40 i Sveriges Radio P4 Dalarna. Det går att i efterhand lyssna på intervjun, 1:45:55 in i sändningen, via länken längst upp i inlägget. ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Idag presenterades Kristdemokraternas valmanifest inför EU-valet 2024. Bläddra för att se de olika delarna eller ta del av allt direkt på hemsidan. Länk finns i kommentarerna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hur ska tätorterna och byarna utvecklas? Var ska nya bostads- och industriområden byggas? Det är sådant som framgår av kommunens översiktsplan, och snart är det dags för Leksandspolitiken att fatta beslut om en ny.Ett förslag har tagits fram av tjänstemännen, ställts ut på samråd och försvarats av styrets Sebastian Larsson (M) och Viktor Zakrisson (S).Vi menar dock att förslaget är oacceptabelt vad gäller utvecklingen i Insjön där flera nya – enorma – industriområden föreslås, som fullkomligt kringgärdar orten på bekostnad av åker- och skogsmark.Föreslagna industriområden ligger i nära anslutning till ett stort antal bostäder och även kyrkogården vid Åhls kyrka. Dessutom försvinner av allt att döma både Åhlbybadet och vandringsleden Solbyvändan, som idag utgör insjöbornas enda sätt att nå ut till sjön och promenera utefter älven.Vision 2030, som påstås ligga till grund för förslaget – med “goda livs- och boendemiljöer” som målbild, verkar alltså inte gälla för hela kommunen. Inte heller strategin om att “värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden”.Industrin är viktig, men Insjön ska inte bara vara en ort att arbeta på utan även en ort att leva, bo och trivas på – vackert omringad av sjö, älv, åkrar och skogar. I övriga kommundelar anser vi att det finns en mer rimlig balans mellan dessa olika intressen.Vi väljer redan nu, som första parti, att yttra oss. Detta dels för att kunna svara väljare, dels för att uppmuntra fler att lämna in sina synpunkter till kommunen medan möjligheten ännu finns. Samrådet pågår fram till 26 juni.Vi kommer INTE att släppa igenom förslaget som det ser ut i dagsläget utan hoppas att det förändras för att i större utsträckning se till behoven hos insjöborna, vilka vi företräder liksom vi företräder våra väljare i kommunens andra orter och byar. Visionen om goda livs- och boendemiljöer måste gälla för alla. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag har vår Riksdagsman @mathias.bengtssson haft många bra samtal på Leksands Gymnasium 💙Imorgon kan du träffa oss i Falun på Kristinegymnasiet.#KDU ... See MoreSee Less
View on Facebook
För att underlätta kompetensförsörjningen föreslår vi en premiemodell för anställda över 66 år. Den som vill fortsätta jobba efter denna ålder ska kunna erbjudas cirka 86 000 kronor extra årligen, enligt vår motion.Tyvärr tillhör Leksand de kommuner med de allra tuffaste befolkningsprognoserna. Enligt SCB kommer antalet personer över 80 år i kommunen att öka med över 60 procent fram till 2031. Detta samtidigt som antalet personer i yrkesverksam ålder väntas minska med nästan två procent.För att möta denna utmaning behöver kommunen arbeta på bred front med flera åtgärder. Vi behöver rekrytera fler, vara en attraktiv arbetsgivare, förbättra arbetsmiljön och hitta nya arbetssätt. Men kommunen behöver också verka för att fler arbetar längre.Genom ekonomisk stimulans kan kommunen motverka normen om 65 år som pensionsålder, bidra till ett livslångt lärande och signalera att äldre är en viktig resurs.Medarbetaren får ett ekonomiskt tillskott och en ökad pension. Kommunen får behålla värdefull kompetens och minska sitt rekryteringsbehov. Dessutom blir kommunens kostnader lägre, framför allt då arbetsgivaravgiften är lägre för denna åldersgrupp. En "win-win" med andra ord.Det framtida kompetensbehovet måste tas på allvar och kräver att vi tänker nytt. Därför har vi en god förhoppning om att vårt förslag kan få stöd i fullmäktige, som upptar motionen för beredning den 20 maj. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Den här valrörelsen kommer du höra två ord upprepas från Kristdemokraterna: Gränser och frihet.Du vet det lika väl som vi. När vi försöker gör allt på en och samma gång blir resultatet sämre. Så är det även med EU. Ju mer EU försöker göra, desto mindre blir bra.EU måste kunna fokusera på det som bara EU kan hantera. Beslut som du kan ta vid ditt köksbord behöver inte flyttas till Bryssels skrivbord.För att bevara ett starkt stöd för EU, behöver vi se till att EU lyckas med sitt kärnuppdrag och låter bli annat. Annars förlorar vi vår frihet och äventyrar Europas fred. Det kan låta stort, men med krig i EU:s direkta närhet behöver vi påminna oss om att EU i grunden är ett fredsprojekt. Och det här fredsskapande uppdraget är för viktigt för att drunkna i frågor som inte hör hemma på överstatlig nivå.Vi behöver en tydlig gräns för när beslut ska tas under den svenska flaggan. Och när det blir bäst att beslutet fattas under EU-fanan. Det är gränser som värnar vår frihet och Europas fred. Och det här kallar vi för att rösta blågult.En röst på Kristdemokraterna är en röst för gränser och frihet. En röst för Sverige och en röst för EU i en svår tid. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi skjuter till 500 miljoner extra till skolorna. Inflationen och höga kostnader har satt en stor press på det svenska skolväsendet. Vi kristdemokrater är dock inte villiga att förhandla om kvaliteten på undervisningen. Elever behöver få mer stöd och lärare behöver goda förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Stödet motsvarar exempelvis lönekostnader för ungefär 660 lärartjänster beräknat på ett helår. Detta är ett viktigt och stort stöd, samt väsentligt för att svenska barn ska få den undervisningen de förtjänar.Mathias Bengtsson (KD), riksdagsledamot från Gagnef och utbildningspolitisk talesperson ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraternas första lokalavdelning i landet startades i Siljansnäs – redan innan partiet hunnit bildas. Nu firar den 60 år.– Det var full rusch, men man fick akta sig så att man inte lovade för mycket, säger Bengt Ohlander, 94, var med vid grundandet.Som en sorts motreaktion till bland annat ett förslag om minskad kristendomsundervisning i skolan bildades partiet Kristen demokratisk samling, senare Kristdemokraterna (KD), i Stockholm den 20 mars 1964.Men faktum är att partiets första lokalavdelning i landet redan hade startat upp dagen innan – i Siljansnäs.Läs hela artikeln här: www.falukuriren.se/2024-04-02/kds-forsta-lokalavdelning-firar-60-ar-spannande-tid/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Ledamot i kommunfullmäktige & ledamot i partiavdelningens styrelse