Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

Vid årsskiftet ändrade Trafikverket arbetssätt. Plötsligt började man ta ut helt orimliga avgifter för evenemang som använder statlig väg.Det har redan drabbat flera idrottsföreningar och hotar även midsommarfiranden i Dalarna.Skidklubben IFK Mora fick betala 17 000 kr för att stänga av två länsvägar i 30 minuter. För Tibble bys traditionella midsommarfirande väntas notan från myndigheten landa på 20 000 kr.- Det här gör att flera midsommarfiranden i Dalarna riskerar ställas in. Det är förstås helt orimligt, säger riksdagsledamoten Mathias Bengtsson (KD) från Gagnef som under en tid drivit på för förändring i riksdagen.- Om den tidigare S-regeringen hade agerat redan när förändringarna aviserades i februari 2022 hade frågan varit löst innan det blev ett problem. Då hade ingen idrottsförening behövt betala orimliga avgifter och ingen byförening hade behövt känna oro för midsommarfirandet, säger Bengtsson.Dåvarande minister (S) väntade ett halvår med att titta på frågan. Först i september fick Trafikverket uppdrag att utreda saken.- Nu blir det istället Kristdemokraterna som får städa upp, och jag kan försäkra alla om att vi arbetar så snabbt det går. Frågan är prioriterad. Jag känner mig trygg med att det här är löst i god tid innan midsommar, säger Mathias Bengtsson. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Mer stöd till utsatta barnfamiljerMånga hushåll har det tufft nu. Det ekonomiska läget med kraftigt höjda utgifter slår hårt mot i synnerhet barnfamiljer och ensamstående föräldrar med låga inkomster. Barn som äter mer i skolan efter helgen och mer på fredagarna för att det helt enkelt inte finns lika mycket mat hemma som annars. Idag presenterade vi ett viktigt stöd för utsatta barnfamiljer i denna svåra tid. Regeringen kommer att både förlänga och höja tillägget i bostadsbidraget. Det kommer kunna nå ungerfär 110 000 barnfamiljer. Det handlar om uppåt 2100 kr i månaden som framförallt kommer att nå ensamstående mammor. Detta har varit en absolut prioritet för KD och nu är det äntligen regeringens politik. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Tack Mathias Bengtsson som idag var med på vårt årsmöte och berättade om arbetet i riksdagen. Tack även övriga som deltog.Vill du också bli medlem i vår partiavdelning? Varmt välkommen i sådana fall, du behövs i politiken!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Du som medlem är varmt välkommen till vårt årsmöte den 24 februari kl. 18:30 i kommunhuset. Där kommer vi att få besök av riksdagsman Mathias Bengtsson, som berättar om riksdagsarbetet och svarar på frågor. Vi kommer också att fika och samtala om aktuella frågor här i kommunen. Kallelse och handlingar skickas ut till våra medlemmar. Välkommen!Gå med i KD du också!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Familjen, oavsett sammansättning, är en av de viktigaste grundpelare som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar för att klara livets utmaningar. KD är för politiska lösningar som underlättar för familjer. Till exempel:❤ En flexibel föräldraförsäkring som ger familjer med olika förutsättningar möjlighet att lösa livspusslet på olika sätt, så att det passar just din familj. Därför säger vi nej till kvotering av föräldrapenningdagar och vi vill utvidga rätten till föräldraledigt på heltid till tre år.❤ Vi vill införa ett fritidskort, ett stöd för träningsavgifter, så att man värnar barns möjlighet att delta i idrottslivet. Det är bidrar till att öka rörelse och motverka stillasittande och att stärka barns kondition. Detta, som är ett kristdemokratiskt förslag, genomförs nu med den nya regeringen.❤ Kristdemokraterna vill att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda två föräldrastödsprogram under barnets uppväxt; ett under småbarnsåren och ett i tonåren. ... See MoreSee Less
View on Facebook
På kvällens fullmäktigemöte röstar Kristdemokraterna för ett utökat borgenlöfte till Leksands IF för investeringar i Clas Ohlson Foundation Arena. Denna arena används av barn och unga i princip året runt, bland annat för ishockey, konståkning samt grundskole- och gymnasieverksamhet.Med den nuvarande konstruktionen har arenan dålig driftsekonomi, allvarliga driftsstörningar och mycket hög elförbrukning. Därmed finns behov av energieffektiviserings- och säkerhetsåtgärder. En ny bottenplatta, sarg och kompressoranläggning med värmeåtervinning ska ge minskad klimatpåverkan samt en säkrare, modernare och mer driftsäker arena. För att möjliggöra dessa investeringar behöver kommunen utöka sitt borgensåtagande från 8 till 18 miljoner kronor.- Det är bra att man tar tag i det här och att de får göra i ordning. Det har varit mycket driftstopp. Vi har gått i borgen vid tidigare tillfällen och sett att Leksands IF skött sig, säger Per Wiman (KD).Genom detta beslut vill vi stödja föreningslivet och satsa på barn- och ungdomsidrotten i Leksands kommun. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraterna i Dalarna visar handlingskraft – det går att agera snabbt för att lösa problem, även inom politiken. Heja!Nu föreslår Kristdemokraterna, som en del av Samling för Dalarna, höjda grundlöner för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården.På grund av en tidigare sjuksköterskesatsning och avvecklingen av 24/7-tilläget har sjuksköterskor inom ambulanssjukvården idag lägre lön än sjuksköterskor inom slutenvården. I syfte att åtgärda löneglappet och underlätta rekryteringen föreslås därför grundlöneökningar inom ambulansen.Enligt förslaget, som läggs fram för beslut i regionstyrelsen 6 februari, får en grundutbildad sjuksköterska erhålla 1000 kr mer i grundlön per månad och en vidareutbildad sjuksköterska 2500 kr. Beslutet kommer gälla från och med 1 januari, med utbetalningar senast i april, och beräknas kosta 8,5 miljoner kr årligen.- Det är såklart en välkommen satsning, för vi har ett tufft läge att rekrytera och bemanna våra ambulanser, kommenterar Fredrik Forselius verksamhetschef ambulanssjukvården.SVT Nyheter Dalarna: www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/politikerna-vill-hoja-grundlonen-for-ambulanssjukskoterskor-i-d...Dalademokraten: www.dalademokraten.se/2023-01-13/loneloftet-85-miljonerssatsning-pa-ambulanssjukskoterskorFalu-Kuriren: www.falukuriren.se/2023-01-13/efter-kritiken-vardpersonal-kan-fa-tusenlappar-mer-i-lon--direkt ... See MoreSee Less
View on Facebook
Denna vecka har skolorna startat igen efter ett välbehövligt jullov. Men långt ifrån alla som kommer tillbaka efter lovet mår bra. Antalet barn och unga i behov av psykiatrisk vård har de senaste åren ökat och 2021 var drygt 17 000 fler barn i kontakt med psykiatrin, än fyra år tidigare. Trycket på BUP är högt och Bris larmar om ett ökat antal samtal till deras stödlinje. Dessutom uppskattas omkring varannan ung vuxen lida av någon form av oro, ångest eller depression. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem och den som drabbas behöver få rätt hjälp i tid. För att det ska bli verklighet krävs politisk handlingskraft och åtgärder som gör skillnad. Kristdemokraterna har därför möjliggjort att:🔹1,5 miljarder kronor extra i år skjuts till för att stärka psykiatrin, med kapade köer till barn- och ungdomspsykiatrin🔹 En nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram 🔹 En elevhälsogaranti med målet att öka tillgängligheten till elevhälsan ska införas🔹 En vårdgaranti ska införas för att barn i behov ska få hjälp inom max 30 dagar🔹 20 miljoner kronor avsätts i år för att finansiera Bris nationella stödlinje ... See MoreSee Less
View on Facebook
Regeringen har idag presenterat ett förslag som möjliggör att fler kärnkraftverk kan byggas i Sverige. Förbudet att bygga reaktorer på nya platser ska tas bort, liksom dagens begränsning att max ha tio reaktorer i drift.För att klara klimatomställningen och industrins framtida behov beräknas elförbrukningen att dubbleras till 2045. Därmed krävs en kraftig utbyggnad av den fossilfria och planerbara elproduktionen i Sverige. Regeringens förslag öppnar för fler aktörer att bygga reaktorer, nya förutsättningar att bygga mindre reaktorer samt möjligheter att bygga kärnkraftverk där de geografiskt gör mest nytta i elsystemet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
En riktigt GOD JUL önskar Kristdemokraternas partiavdelning i Leksand. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Gruppledare & vice ordförande