Kristdemokraterna Leksand

Välkommen till vår hemsida!

Kia Rolands

Barnen och familjen är klassiska KD-frågor som skolsköterskan Kia Rolands, Insjön, verkligen brinner för. Men det första hon skulle förändra om KD blev största parti i Leksands kommun är något helt annat. Hon vill upprusta Åhlbybadet i Insjön och se till att vägen dit görs säker tillgänglig och säker.

Jan Danielsen

För butikschefen Jan Danielsen från Siljansnäs är företagarna vår närmaste partner för att skapa den gemensamma välfärden. Därför vill han skapa tydligare strategier för att stödja befintliga företagare och främja nyetableringar. För att göra detta föreslås ett separat politiskt utskott som har fullt fokus på frågor som rör näringslivet.

Mikael Kyller

KD:s förstanamn på kommunlistan, Mikael Kyller från Siljansnäs, har ett starkt politiskt engagemang, inte minst när det handlar om att ta hand om de svagaste i samhället. Om han blir kommunalråd kan vi bland annat förvänta oss att Leksand får en äldrecentral och att ”Solhemsmodellen” införs på alla kommunens särskilda boenden.

Följ oss på Facebook!

I helgen hade vi ett medlemsmöte där vi satte fokus på valet 2022. Det blev många intressanta samtal, och vi vill särskilt tacka Mathias Bengtsson som talade om sambandet mellan kristdemokratisk ideologi och praktisk sakpolitik. Mycket spännande! Vill du bli medlem? Gå in på KD.nu/blimedlem och följ stegen. Har du förslag på frågor som vi kan driva i nästa val? Då får du gärna ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns på wp.kristdemokraterna.se/leksand/kontakta-oss/. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sveriges vägar håller på att vittra sönder. Lösningen är inte att sänka tillåten hastighet, utan att öka kvaliteten på vägarna. Regeringen har lämnat stora delar av Sverige därhän. Så kan vi inte ha det. Vi kristdemokrater glömmer inte de som bor utanför storstäderna.KD satsar tungt på vägarna i vårt budgetförslag. Totalt satsar vi mer än 2,5 miljarder kronor under 2022. Hela Sverige ska fungera. Sverige behöver en ny regering. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
På lördagen den 16 oktober kl. 09:00-13:00 har vi ett medlemsmöte där vi sätter fokus på valet 2022. Vi kommer att samtala om vår politiska inriktning och börja forma vår nya valplattform. Mer information, bland annat om anmälan, skickas ut till våra medlemmar via mejl. Alla medlemmar är varmt välkomna!Vill du bli medlem? Gå in på KD.nu/blimedlem och följ stegen. Du får gärna kontakta oss om du har frågor. Kontaktuppgifter finns på wp.kristdemokraterna.se/leksand/kontakta-oss/. ... See MoreSee Less
View on Facebook
UPPÅT! KD ÖKAR TILL 7,8% Kristdemokraterna lyfter rejält i senaste mätningen från Sentio. Bästa resultatet sedan juni 2019 och går signifikant fram 2,7 procentenheter. Det är rimligt. Människor vill ha ett handlingskraftigt ledarskap med tydliga prioriteringar på sjukvård, äldreomsorg och trygghet. Sverige förtjänar bättre. Gå med i KD och hjälp oss byta regering! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Du ska kunna lita på välfärden.Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid. Den mest avgörande reformen för detta är att avskaffa regionernas sjukhusansvar och få EN nationell styrning av vården istället för 21 olika. För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Vi har drivit den här frågan länge och det har gett oss ett grundmurat förtroende i vårdfrågorna.Vi vill börja redan nu med att inrätta en nationell vårdförmedling. Den nationella vårdförmedlingen skulle hjälpa patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att hitta ledig vårdplats var som helst i hela landet. Det är ytterligare ett steg i rätt riktning för en vård- och omsorg att lita på. ... See MoreSee Less
View on Facebook
GLAD MIDSOMMAR! ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD ÖKAR TILL 5,3 PROCENT! Kristdemokraterna lyfter rejält i senaste mätningen från Novus. Det är rimligt. Människor vill ha ett handlingskraftigt ledarskap med tydliga prioriteringar på sjukvård, äldreomsorg och trygghet. Sverige förtjänar bättre. Gå med i KD och hjälp oss byta regering! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det ska inte gå ostraffat att slå, hota och mörda kvinnor.Nyligen mördades fem kvinnor på tre veckor av män som de haft en relation med.Vi samtalar gärna med alla partier. Men när vi gör det vill vi gå från ord till handling. Från samtal till förhandling. Så att konkreta åtgärder genomförs. Vi står beredda.Några konkreta krav:🟦 Sverige behöver fler fängelseplatser så att färre gärningsmän kan gå omkring fria🟦 Höj minimistraffet för kvinnofridskränkning🟦 Särreglera hedersbrott i brottsbalken🟦 Öka medlen till kvinnojourerna🟦 Stärkt stöd till brottsoffer🟦 Se över skadeståndsnivåerna🟦 Höjd avgift till brottsofferfonden🟦 Automatisk utbetalning av skadestånd🟦 Kontaktförbud i fler fall 🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska som huvudregel inte utdömas då det finns en dom om våld, övergrepp eller kontaktförbudGå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
TRYGGARE FÖRLOSSNINGAR I NORRA DALARNA!Sen sossarna stängde Mora BB 2009 har Kristdemokraterna arbetat hårt med frågan. Nu tar vi flera steg i rätt riktning. Idag presenteras en handlingsplan för att alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet.- Otroligt glädjande och efterlängtat. Jag är glad och stolt över att Kristdemokraterna fått igenom de här viktiga frågorna, säger Birgitta Sacrédeus, regionråd.Några av förslagen i korthet:✅ Förstärkning av specialistmödravården i Mora så vi kan göra fler bedömningar med kort varsel. Så kan onödiga resor till Falun undvikas för de gravida.✅ Patienthotellplatser skapas på Mora lasarett för att de som är boende i norra Dalarna ska ha möjlighet till en tryggare eftervård som är närmare övriga familjen.✅ En särskild satsning görs på gravida med förlossningsrädsla. Bland annat förlängd eftervård och barnmorskekontinuitet genom hela vårdkedjan.✅ Fler platser på patienthotellet i Falun så att mammor med lång resväg kan beredas plats och få en direkt närhet till förlossningsavdelningen.- Det är ingen hemlighet att KD helst hade sett att förlossningsavdelningen i Mora öppnade igen, men det har tyvärr inte funnits tillräckligt politiskt stöd för den linjen. Men naturligtvis kommer vi fortsätta driva frågan på nytt efter valet 2022, säger Birgitta Sacrédeus. ... See MoreSee Less
View on Facebook
KLICKA HÄR!

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

  • Mikael Kyller
  • Ordförande & gruppledare