Ungas psykiska hälsa

 • Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmotaggningen
 • Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
 • Mer fysisk aktivitet i grundskolan
 • Minst två permanenta fältassistenter
 • Fritidskort till skolbarn
 • Ökat stöd till civilsamhället

Kompetensförsörjning

 • En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
 • En friskvårdstimme per vecka
 • Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
 • Mer distansarbete för de som har möjlighet
 • Vissa studier på betald arbetstid
 • Valfri tjänstgöringsgrad

Klimatet

 • Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
 • Ett råd för hållbarhetsfrågor
 • Fler solceller på kommunala fastigheter
 • Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
 • En helt fossilfri fordonspark
 • Ökad andel närproducerade livsmedel
 • Hårdare krav i upphandlingar

Följ oss på Facebook!

Vi skjuter till 500 miljoner extra till skolorna. Inflationen och höga kostnader har satt en stor press på det svenska skolväsendet. Vi kristdemokrater är dock inte villiga att förhandla om kvaliteten på undervisningen. Elever behöver få mer stöd och lärare behöver goda förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Stödet motsvarar exempelvis lönekostnader för ungefär 660 lärartjänster beräknat på ett helår. Detta är ett viktigt och stort stöd, samt väsentligt för att svenska barn ska få den undervisningen de förtjänar.Mathias Bengtsson (KD), riksdagsledamot från Gagnef och utbildningspolitisk talesperson ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraternas första lokalavdelning i landet startades i Siljansnäs – redan innan partiet hunnit bildas. Nu firar den 60 år.– Det var full rusch, men man fick akta sig så att man inte lovade för mycket, säger Bengt Ohlander, 94, var med vid grundandet.Som en sorts motreaktion till bland annat ett förslag om minskad kristendomsundervisning i skolan bildades partiet Kristen demokratisk samling, senare Kristdemokraterna (KD), i Stockholm den 20 mars 1964.Men faktum är att partiets första lokalavdelning i landet redan hade startat upp dagen innan – i Siljansnäs.Läs hela artikeln här: www.falukuriren.se/2024-04-02/kds-forsta-lokalavdelning-firar-60-ar-spannande-tid/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Nu inför vi en nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention, tillgänglig dygnet runt via både telefon och webb, utan några kostnader för användarna. Detta beslut har en avgörande betydelse för personer som befinner sig i akuta psykiska kriser eller genomgår svåra livssituationer. − För personer som är i akut psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation kan det vara avgörande att stöd finns tillgängligt. Det gläder mig därför mycket att regeringen idag beslutat att inrätta en nationell stödlinje där legitimerad personal, dygnet runt, alla dagar i veckan, ska erbjuda samtalsstöd och kunna lotsa personer vidare vid behov, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande. Under slutet av 2023 fattade regeringen ett beslut om att fördela 70 miljoner kronor till civilsamhällets arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid under 2024. Nu kommer ytterligare 30 miljoner kronor tillföras till organisationer inom civilsamhället som erbjuder medmänskligt stöd via telefon och chatt. Ett viktigt steg för att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att stödja dem som behöver det mest. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fler behöver tala klarspråk om minskade barngrupper.En nyckel i barnomsorgen är små barngrupper. Om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att bytas till sin motsats.Barngrupperna måste minska. Därför har Kristdemokraterna under lång tid drivit förslaget att lagstifta om ett maxtak för antalet barn i förskolegrupper. När nu även Liberalerna svänger och öppnar upp för ett maxtak ökar vår möjlighet att få gehör från regeringen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD bildades för 60 år sen – och Siljansnäs var först i SverigeIdag befann vi oss på Hjultorget i Insjön och bjöd på rulltårta. Detta för att fira partiets 60-årsjubileum – och att startskottet gick här i Siljansnäs och Leksand.Siljansnäs och Leksand var nämligen ytterst aktiva i att 1964 bilda det nya partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS).Den 19 mars 1964 samlades man i Sammilsdalsskolan i Leksand. Efter detta möte skickades ett telegram till Lewi Pethrus i KDS:s nationella planeringsgrupp om att, omedelbart, få till ett nationellt parti och att man anmälde sig som första lokalavdelning.Dagen efter, den 20 mars 1964, formerades så också KDS riks vid en samling i Stockholm. Det var ett nytt nationellt parti utifrån kristen människosyn och demokrati, som bildades efter Sveriges ännu största namninsamling med 2,1 miljoner undertecknare för kristendomsämnets bevarande.I och med historien om partiets bildande har vi alltså särskild anledning att fira här i Leksands kommun, både den 19 och 20 mars.Välkommen att engagera dig i ett numera 60-årigt parti! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Elevhälsan ska förstärkas.Den fysiska och psykiska ohälsan bland barn och unga är ett stort samhällsproblem. Eftersom barnen spenderar den största delen av sin tid i skolan så måste där finnas ett stabilt stöd.Idag kunde regeringen avisera tillsättandet av en ny utredning som ska göra en översyn av elevhälsan i Sverige. I direktiven för utredningen ingår flera inslag av tydlig kristdemokratisk politik: • KD har länge varit drivande för att införa en elevhälsogaranti, som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom en rimlig tid. Utredaren ska ta fram förslag på en sådan garanti. • Huvudmannaskapet över elevhälsan ska analyseras. Kristdemokraterna vill ge regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården. Vi välkomnar att en översyn över elevhälsan inkluderas i uppdraget. • Elevhälsans vårduppdrag behöver förstärkas. Utredningen ska formulera förslag om hur elevhälsans uppdrag och syfte ska utformas för att bidra till god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga.Detta är ett steg framåt i regeringens kontinuerliga arbete för att öka välmående bland svenska barn. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Regeringen har tagit Sverige in i Nato. Det är en historisk dag för Sverige och säkerheten för vårt land.Det har nu gått två år sedan Rysslands storskaliga och olagliga invasion av Ukraina inleddes. Än en gång är det krig på kontinenten och säkerhetsläget har inte varit lika allvarligt sedan andra världskriget. Kristdemokraterna och regeringen jobbar målmedvetet för att stärka den svenska säkerheten och Natomedlemskapet är en förutsättning för ett tryggare och starkare Sverige och Europa. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Regeringen presenterar idag en storsatsning på sjukvården. Bland annat tillförs regionerna sex miljarder kronor. För Region Dalarna innebär det ett tillskott på 181 miljoner kronor.– Detta har varit en angelägen prioritering för KD i regeringsförhandlingarna och något som vi också har spelat in från partiet här i Dalarna. Sjukvården står inför många utmaningar, inte minst i spåren av den höga inflationen, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd i Dalarna.Kristdemokraterna i Dalarna välkomnar regeringens besked och menar att pengarna kommer att användas för att stärka upp dalaregionens vårdverksamhet.– Det här är ett betydande tillskott som kommer att göra stor nytta för att behålla och stärka upp hälso- och sjukvården. Samtidigt vilar fortsatt ett stort ansvar på oss i regionen. Arbetet för att nå en ekonomi i balans fortsätter, men förutsättningarna att lyckas har förbättrats avsevärt, fortsätter Birgitta Sacrédeus (KD).Tillskottet sker i form av ett förstärkt sektorsbidrag, och det finns inte några formella motkrav. Förväntan är dock att regionerna använder pengarna för att undvika uppsägningar av vårdpersonal.– Sjukvården ska klara av sitt uppdrag – det ska vara regionens prioritering när de nya medlen ska fördelas. Att regeringen nu också lägger stort fokus på att arbeta bort vårdköerna, och ta ett nationellt grepp för att stödja, är positivt, avslutar Birgitta Sacrédeus (KD). ... See MoreSee Less
View on Facebook
EU-parlamentet har röstat om att höja åldersgränsen för A-traktor från 15 till 16 år. KD och vår europeiska partigrupp röstade emot, men förslaget gick ändå igenom.Bland annat röstade de svenska ledamöterna från S, MP och L i slutvoteringen för en höjd åldersgräns, liksom den socialdemokratiska, den gröna och den liberala europeiska partigruppen.Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd och dala-kandidat till Europaparlamentet, är kritisk till det beslut som har fattats: – Det här är ett tydligt exempel på när det svenska perspektivet inte har fått ta plats i EU. Hela Sverige måste fungera, och A-traktorn är otroligt viktig för många ungdomar, särskilt på landsbygden.Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas regeringar, och KD kommer göra allt för att det här förslaget ska förändras.– EU ska inte göra livet svårare för våra ungdomar på landsbygden. Vi måste försvara våra svenska bestämmelser och vara tydliga med vad vi inte tycker att EU ska bestämma över. Det är en utgångspunkt som jag vill ta med mig inför det stundande EU-valet den 9 juni, säger Birgitta Sacrédeus. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ÖPPNA FACEBOOK

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

 • Mikael Kyller
 • Ledamot i kommunfullmäktige & ledamot i partiavdelningens styrelse