Kristdemokraterna Leksand

Välkommen till vår hemsida!

Kia Rolands

Barnen och familjen är klassiska KD-frågor som skolsköterskan Kia Rolands, Insjön, verkligen brinner för. Men det första hon skulle förändra om KD blev största parti i Leksands kommun är något helt annat. Hon vill upprusta Åhlbybadet i Insjön och se till att vägen dit görs säker tillgänglig och säker.

Jan Danielsen

För butikschefen Jan Danielsen från Siljansnäs är företagarna vår närmaste partner för att skapa den gemensamma välfärden. Därför vill han skapa tydligare strategier för att stödja befintliga företagare och främja nyetableringar. För att göra detta föreslås ett separat politiskt utskott som har fullt fokus på frågor som rör näringslivet.

Mikael Kyller

KD:s förstanamn på kommunlistan, Mikael Kyller från Siljansnäs, har ett starkt politiskt engagemang, inte minst när det handlar om att ta hand om de svagaste i samhället. Om han blir kommunalråd kan vi bland annat förvänta oss att Leksand får en äldrecentral och att ”Solhemsmodellen” införs på alla kommunens särskilda boenden.

Följ oss på Facebook!

GLAD MIDSOMMAR! ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD ÖKAR TILL 5,3 PROCENT! Kristdemokraterna lyfter rejält i senaste mätningen från Novus. Det är rimligt. Människor vill ha ett handlingskraftigt ledarskap med tydliga prioriteringar på sjukvård, äldreomsorg och trygghet. Sverige förtjänar bättre. Gå med i KD och hjälp oss byta regering! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det ska inte gå ostraffat att slå, hota och mörda kvinnor.Nyligen mördades fem kvinnor på tre veckor av män som de haft en relation med.Vi samtalar gärna med alla partier. Men när vi gör det vill vi gå från ord till handling. Från samtal till förhandling. Så att konkreta åtgärder genomförs. Vi står beredda.Några konkreta krav:🟦 Sverige behöver fler fängelseplatser så att färre gärningsmän kan gå omkring fria🟦 Höj minimistraffet för kvinnofridskränkning🟦 Särreglera hedersbrott i brottsbalken🟦 Öka medlen till kvinnojourerna🟦 Stärkt stöd till brottsoffer🟦 Se över skadeståndsnivåerna🟦 Höjd avgift till brottsofferfonden🟦 Automatisk utbetalning av skadestånd🟦 Kontaktförbud i fler fall 🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska som huvudregel inte utdömas då det finns en dom om våld, övergrepp eller kontaktförbudGå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
TRYGGARE FÖRLOSSNINGAR I NORRA DALARNA!Sen sossarna stängde Mora BB 2009 har Kristdemokraterna arbetat hårt med frågan. Nu tar vi flera steg i rätt riktning. Idag presenteras en handlingsplan för att alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet.- Otroligt glädjande och efterlängtat. Jag är glad och stolt över att Kristdemokraterna fått igenom de här viktiga frågorna, säger Birgitta Sacrédeus, regionråd.Några av förslagen i korthet:✅ Förstärkning av specialistmödravården i Mora så vi kan göra fler bedömningar med kort varsel. Så kan onödiga resor till Falun undvikas för de gravida.✅ Patienthotellplatser skapas på Mora lasarett för att de som är boende i norra Dalarna ska ha möjlighet till en tryggare eftervård som är närmare övriga familjen.✅ En särskild satsning görs på gravida med förlossningsrädsla. Bland annat förlängd eftervård och barnmorskekontinuitet genom hela vårdkedjan.✅ Fler platser på patienthotellet i Falun så att mammor med lång resväg kan beredas plats och få en direkt närhet till förlossningsavdelningen.- Det är ingen hemlighet att KD helst hade sett att förlossningsavdelningen i Mora öppnade igen, men det har tyvärr inte funnits tillräckligt politiskt stöd för den linjen. Men naturligtvis kommer vi fortsätta driva frågan på nytt efter valet 2022, säger Birgitta Sacrédeus. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Men så är det idag.Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid. Tillgängligheten är svensk sjukvårds största problem. På vissa håll i landet har vi långa köer för höftledsoperationer, medan på andra håll i landet har vi korta köer. På vissa håll i landet har vi korta köer för ögonoperationer mot starr, på andra har vi långa köer. För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. I dag har vi presenterat hur det kan gå till.Kristdemokraterna presenterar den största sjukvårdsreformen i Sverige på 160 år. Vi vill skrota regionernas (de tidigare landstingens) ansvar för sjukvården. För allas ansvar är ingens ansvar. I stället ska staten ta över både ansvaret för och finansieringen av sjukvården. Det handlar om århundradets sjukvårdsreform - tjugoen parallella vårdorganisationer ska bli en.Sveriges sjukvård är sedan länge i absolut världsklass. Personalen gör ett enormt jobb med att hjälpa patienterna efter bästa förmåga. Men vårt sjukvårdssystem är ålderdomligt och omodernt.Dubbelkommandot mellan stat och regioner har skapat en situation där läkare ägnar halva sin arbetstid åt administration, samtidigt som köerna har vuxit sig rekordlånga. Sjukvården har blivit ett postkodlotteri, med stora och ibland livsavgörande skillnader mellan olika regioner.Att få ordning på svensk sjukvård är vår främsta prioritet vid ett maktsifte. Vi kommer att bygga ett nytt, modernt och bevisat effektivt sjukvårdssystem som ger vårdpersonalen de förutsättningar de behöver för att hjälpa patienterna.Vårdköer är inte någon naturlag. Andra länder klarar av att ge vård utan långa köer och det kan Sverige också göra. Men det kräver att vi tänker nytt och bygger om. Det kräver Århundradets sjukvårdsreform.Här kan du läsa rapporten: www.kd.nu/regionrapport/regionrapport.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi önskar en fridfull påsk! ... See MoreSee Less
View on Facebook
NEJ! Stefan Löfven! Demokratin är inte hotad vid ett maktskifte i Sverige. När man inte trodde att debattnivån i Sverige kunde sjunka lägre då tar Stefan Löfven fram en spade och börjar gräva. Vi kan inte tolka intervjun igår på annat sätt än att Sveriges statsminister sprider åsikten att demokratin i Sverige skulle var hotad om det blir ett regeringsskifte. Kristdemokraterna har under den här mandatperioden utifrån den demokratiska principen att kunna prata med alla partier, inklusive V och SD fått fram:🟦 tillskott till äldreomsorgen 🟦 tillskott till välfärden i stort🟦 förstärkning av LSS🟦 viktiga reformer för rättsväsendet.Det är parlamentariskt arbete som tjänar landet väl. När vi sätter det viktigaste för Sverige främst då enas vi med partier som ser samma problem och som sakpolitiskt ligger nära våra lösningar. Vi säljer inte ut våra värderingar. Vi säljer inte en sakfråga för en annan. På de principerna ser vi nästa regering vila. Det är parlamentarism i praktiken. Kristdemokratin i Europa växte fram i spillrorna efter andra världskriget som motvikt till nazism, kommunism och fascism. Då tyckte många att den kristna etiken var den minsta gemensamma nämnaren för politiker från flera läger. I Sverige, som hade intakt partiväsende, bildades vi senare, men med samma grundvärderingar. Vi står på två ben - den europeiska antinazistiska och den svenska folkrörelsebakgrunden. Det är en stolt historia och vi vägrar utsättas för misstankar från Sveriges statsminister om vår demokratisyn.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD ÖKAR I SENTIO! NU 6 PROCENT!KD ökar för andra månaden i rad och har nu 6 procent i Sentios mätning. Det innebär att vi kristdemokrater är dubbelt så stora jämfört med samma mätning vid den här tiden förra mandatperioden. Tillsammans med M och SD får vi dessutom en majoritet i riksdagen. Om det här vore valresultatet skulle Sverige ha en borgerlig statsminister och KD skulle kunna sätta igång och jobba för sjukvården, äldreomsorgen och tryggheten i Sverige.6 procent är en mycket fin mellanvalssiffra för KD. Det är heller inte sällsynt att vi hinner dubblas fram till valdagen. Det är en resa du gärna får dela med oss. Vi behöver fler sådana som Dig...Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD: Skydda barnen - inte förövaren ... See MoreSee Less
View on Facebook
KLICKA HÄR!

Vill du också vara med och påverka?

BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

Varför jag valde politik!

Mitt politiska engagemang har sin grund i att jag vill kunna se tillbaka och konstatera att jag bidragit till att samhället blivit renare, mera klimatsmart och att människor känner trygghet och tillit till det som är vårt gemensamma samhällsbygge. Det innebär att prioritera äldre, vård, omsorg och skola. Men det innebär också prioriteringar inom miljöområdet; flera laddstolpar i kommunen och att mer av vår energianvändning måste komma från solen, för att nämna två exempel. För att lyckas med det behöver vi se till att människor och företag ges förutsättningar att lyckas i Leksand!

  • Mikael Kyller
  • Ordförande & gruppledare