• Våra viktigaste frågor

    Genom politiken finns en unik möjlighet att hitta lösningar på samhällsproblem och förbättra det samhälle vi lever i. Det är anledningen till att vi är politiskt engagerade här i Leksands kommun. Men vad finns det då för problem som behöver lösas? När vi ser på Leksand ser vi en välfungerande och attraktiv kommun. Vi ser ett starkt civilsamhälle, ett rikt kulturliv och framgångsrika företagare. Vi ser att invånarna erbjuds en god och tillgänglig välfärd. Självklart finns det trots detta utmaningar som vi behöver möta. Vi har identifierat tre som vi vill prioritera lite extra: