• Klimatet

  Vi behöver ta vårt ansvar för klimatkrisen. Förvaltarskapstanken är en bärande del inom kristdemokratin. Vi ska överlämna en jord som nästkommande generationer kan ha som hem. Därför föreslår vi följande:

  ✓ Nya miljö- och klimatmål – klimatpositiv till 2040
  Inför nya miljö- och klimatmål. Idag har kommunen förlegade miljö- och klimatmål som skulle vara utförda senast 2020. Vi behöver ta fram nya mål med utgångspunkt i att kommunen ska vara klimatpositiv till 2040. Målen ska innehålla en energi- och klimatplan, en miljöplan och en naturvårdsplan.

  ✓ Ett råd för hållbarhetsfrågor
  Inför ett råd för hållbarhetsfrågor i Leksands kommun som arbetar för att hitta nya lösningar inom miljö- och klimatområdet. Hållbarhetsrådet ska vara sammansatt av såväl kommunala tjänstemän som kommuninvånare och företagare med kunskap inom området.

  ✓ Fler solceller på kommunala fastigheter
  Bygg fler solceller på kommunala fastigheter i hela kommunen.

  ✓ Fler laddstolpar på kommunens parkeringar
  Bygg fler laddstolpar i hela kommunen. Idag har kommunen enbart ett par parkeringsplatser med möjlighet att ladda din elbil. Det behöver vi ändra på. Vi behöver också se till att Leksandsbostäder erbjuder laddstolpar till alla sina hyresgäster.

  ✓ En helt fossilfri fordonspark
  Verka för att kommunen får en helt fossilfri fordonspark. Detta ska ske framför allt genom inköp av elbilar men även bättre samordning och nya mötesformer.

  ✓ Ökad andel närproducerade livsmedel
  Öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg. Upphandling av närproducerade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka. Konceptet ”ko på rot” kan användas, det vill säga att kommunen upphandlar nötdjur på rot som sedan slaktas och blir till mat på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.

  ✓ Hårdare krav i upphandlingar
  Använd upphandlingsinstrumentet för att främja en miljömässigt hållbar utveckling. Vid upphandlingar bör det ställas krav på att det totala ekologiska fotavtrycket redovisas och beaktas.