• Värdegrund

  Kristdemokraterna Leksand tillhör en av världens största politiska rörelser – den internationella kristdemokratin.

  För oss är vår ideologi och värdegrund mycket viktig. Det är våra värderingar som ligger till grund för vår politik. Allra viktigast är att vi sätter människovärdet och familjen högt. Vi vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop och där ingen lämnas utanför.

  Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Det är dessa värderingar som under en lång tid byggt upp vårt land. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att sympatisera med KD. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

  Den kristdemokratiska människosynen utgår ifrån att varje människa är unik och värdefull. Människan är moraliskt medveten och ansvarig för sina egna handlingar. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter bör alltid respekteras och tas hänsyn till.

  För att en människa ska kunna leva och utvecklas behövs gemenskap med andra. Den viktigaste gemenskapen och den grund som hela samhället står på är familjen. I denna grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar. Politiken ska göra allt för att stödja familjer och ge dem större möjlighet att själva bestämma över sin vardag. KD eftersträvar att alla beslut fattas på så låg ändamålsenlig nivå som möjligt. Att erbjuda familjer mer självbestämmande och större valfrihet är en del av detta.

  Som kristdemokrater vänder vi oss mot såväl individualismen som kollektivismen. Den liberala individualismen betonar individen på bekostnad av det gemensamma och kollektivismen hotar den enskilda människans frihet. KD motarbetar alla former av totalitarism och eftersträvar ingen utopi. Istället vill vi utifrån vår värdegrund och rådande omständigheter ta beslut som bidrar till ett bättre samhälle för alla.