• Vår politik

    Kristdemokraterna Leksand vill i första hand ta ansvar för kommunens ekonomi och välfärd. Därför lovar vi inte allt till alla. Våra prioriteringar är välfärdens kärnområden i Leksand: familjen, skolan och äldreomsorgen.

    Mer information om vår politik och våra förslag hittar du under våra politikområden och i vår valfonder. Du kan också läsa mer om vår värdegrund.