• Vår politik

    Kristdemokraterna Leksand vill i första hand ta ansvar för kommunens ekonomi och välfärd. Därför lovar vi inte allt till alla. Våra prioriteringar är välfärdens kärnområden i Leksand: skolan och äldreomsorgen. Vi vill också ta vårt ansvar för klimatet.

    Mer information om vår politik och våra förslag hittar du under våra viktigaste frågor och politikområden. Du kan också läsa mer om vår värdegrund.