• Skola & utbildning

    En röst på KD är en röst på välfärdens kärna. Som politiker vill vi inte lova allt till alla utan istället ta ansvar för skola, omsorg och trygghet.

    När det gäller skolan är vår vision att ingen elev varken hålls tillbaka eller lämnas efter. I skolan ska våra barn och ungdomar få de förutsättningar som behövs för att bli den bästa versionen av sig själva. Varje elev ska få stöd att nå sin fulla potential! Därför vill vi satsa på bildning och läsning, kvalitetssäkra skolans metoder och ta vara på våra lärare som faktiskt är nyckelpersonerna för en bra skola.