• Arbetsmiljö & kompetensförsörjning

  En av kommunsveriges allra största utmaningar är kompetensförsörjningen, inte minst inom skola, vård och omsorg. Därför behöver vi göra mer för att säkerställa en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare. Personalfrågorna måste helt enkelt få större uppmärksamhet och prioritering i kommunens arbete. De kommunanställda är vår viktigaste resurs, det behöver vi visa även i handling genom en friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag, valfri tjänstgöringsgrad, mer distansarbete, studier på betald arbetstid och en premiemodell för seniora medarbetare.

  Vision 2030 för Leksands kommun: ”Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och ser det som avgörande att värna och utveckla våra medarbetare.”

  Våra förslag:

  • Erbjud alla kommunanställda en timmes friskvård per arbetsvecka.
  • Inför ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per år och anställd.
  • Erbjud mer distansarbete för de som har möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Skapa lokala hubbar för kommunanställda i Insjön, Siljansnäs och Tällberg.
  • Erbjud alla kommunanställda att arbeta heltid, men ge dem frihet att själva välja den tjänstgöringsgrad som önskas.
  • Erbjud de som arbetar inom äldreomsorgen att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde. Arbete ska då bedrivas på 50 procent och studier på 50 procent.
  • Inför en premiemodell inom äldreomsorgen. Den som är över 65 år och vill arbeta kvar får 75 000 kr extra per år. På så sätt kan vi behålla den värdefulla kompetens som våra lite äldre medarbetare besitter.