• ByP, KD och MP föreslår ny politisk organisation i Leksand

  De flesta kommuner har en traditionell politisk organisation med facknämnder som är ansvariga för olika sektorer, exempelvis utbildning och omsorg. Leksand är dock en av cirka 55 kommuner som har tagit bort sina nämnder och ersatt dessa med utskott under kommunstyrelsen – en organisation som vi ser brister med.

  Avvecklingen av nämnderna innebär att ansvaret för samtliga verksamheter ligger hos kommunstyrelsen. Mycket information ges i utskotten, till andra förtroendevalda, men det är k...

 • KD håller årsmöte

  Tack till er som deltog på vårt årsmöte. Och tack särskilt till Anders Bengtsson (KD), oppositionsråd från Gagnef, som gästade oss. Förutom att tala om vår relativt nya roll som oppositionsparti sattes också fokus på det stundande EU-valet.

  Carin Malm valdes till ordförande och Sven Påfvels till vice ordförande. Jan Danielsen avtackades med gåva och blommor efter många år av gediget och troget arbete som ordförande i partiavdelningen.

  Vill du bli en del av oss och påverka politi...

 • En KD-motion i “vägfrågan” går igenom – fyra återstår

  Kristdemokraterna i Leksand tog förra våren ett nytt helhetsgrepp om “vägfrågan” då vi presenterade inte mindre än fem egna motioner. Beredningen av dessa har dröjt, vilket vi har kritiserat, men nu har kommunfullmäktige äntligen fattat beslut i enlighet med vårt förslag – i EN av våra motioner.

  I de fem motionerna föreslås 1) större flexibilitet och möjlighet att tacka nej till förrättning, 2) längre tid för organisering och avtalstecknande, 3) mer pengar till upprustning av vägarna, ...

 • KD:s förslag om förmånscyklar blir verklighet

  I maj förra året lämnade KD in en motion om att införa förmånscyklar för anställda i Leksands kommun. Nu har motionen behandlats av fullmäktige, och arbetet med ett införande är igång.

  Enligt planen kommer anställda erbjudas att teckna avtal redan i april. Det innebär att man får chansen att hyra en cykel eller elcykel från en leverantör genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. För kommunen är det kostnadsneutralt. För den anställde blir det 20-40 procent billigare jämfört med ett privat...

 • KD vill införa en barnchecklista i Leksand – för barnets rättigheter

  I måndags, den 20 november, var det Barnkonventionens dag. Trots att det nu gått drygt tre år sedan FN:s konvention om barns rättigheter blev lag i Sverige, saknar många kommuner ett strukturerat sätt att arbeta med barnens rättigheter och göra dem delaktiga. Detta gäller även Leksands kommun, varför vi kristdemokrater vill införa en barnchecklista.

  Barnkonventionen är tydlig med att varje barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem. Det gäller både beslut som rör det enskild...

 • Åhlbyn är viktig – inte bara för industrin

  Trafiksituationen vid bad- och båtplatsen i Åhlbyn är inte hållbar. En ny väg behöver byggas, vilket det sedan länge finns beslut kring och medel till, men ingenting händer. Därför lämnade vi kristdemokrater in en interpellation och begärde svar från kommunalrådet Sebastian Larsson (M). Svaret vi fick är minst sagt oroväckande.

  Bakgrunden är att insjöborna och andra som vill besöka platsen måste passera en järnvägskorsning intill containerterminalen vid Bergkvistsågen, och att denna ko...

 • KD lyfter elevhälsan och familjecentralen i kommunplanen

  Fullmäktige i Leksand fattade nyligen beslut om kommunplanen för 2024, det vill säga kommunens mål och budget. Omfattande brister finns dock med förslaget från styret (M, S, C & L), varför vi kristdemokrater gick fram med ett eget förslag på kommunplan.

  I styrets förslag saknas väsentliga delar. Till exempel nämner styret över huvud taget inte elevhälsan och familjecentralen i sin kommunplan. Att styret inte har någon ambition för dessa verksamheter förvånar. Det pekar tydligt på b...

 • KD säger nej till en skattehöjning i Leksand

  När fullmäktige i Leksand skulle besluta om kommunplan var det flera partier som ville höja skatten. Bygdepartiet föreslog en höjning på 47 öre, medan Vänsterpartiet ville höja med hela 60 öre. Detta skulle ha varit kännbart för invånarna, särskilt för dem med minst marginaler. Och det finns andra vägar att gå. Därför sa vi kristdemokrater nej.

  Hela samhället befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, och Leksands kommun budgeterar för ett omfattande underskott nästa år. De som vill han...

 • Oppositionen kritiserar styret i Leksand: “Förhalar vägfrågan”

  Oppositionen i Leksand är eniga om att det krävs ett omtag i frågan om de enskilda vägarna. Trots detta görs ingenting av det politiska styret, som består av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Styrets passivitet innebär att förrättningarna fortsätter i hela kommunen och att förrättningskostnaderna varje månad ökar med hundratusentals kronor.

  Redan i november förra året, ett par månader efter valet, lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige....

 • En ny väg till Åhlbyn kan inte vänta mer

  Ytterligare en sommar har gått utan en ny väg ner till bad- och båtplatsen i Åhlbyn, Insjön. Återigen verkar frågan ha kört fast. Politiska beslut är fattade och pengar finns. Det som saknas verkar vara viljan hos tjänstemännen och den nya politiska ledningen (M, S, C och L). Därför lämnar vi kristdemokrater nu in en interpellation, en fråga i fullmäktige, till kommunalrådet Sebastian Larsson (M).

  Problematiken kring Åhlbyn har pågått ända sedan containerterminalen byggdes vid Ber...