• Medlemsmöte inför valet 2022

  På lördagen den 16 oktober kl. 09:00-13:00 har vi ett medlemsmöte där vi sätter fokus på valet 2022. Vi kommer att samtala om vår politiska inriktning och börja forma vår nya valplattform. Därför är det viktigt att just du kommer och delar dina tankar, frågor och önskemål. Fika och gemensam lunch ingår och är kostnadsfritt. Mer information, bland annat om anmälan, skickas ut till samtliga medlemmar via mejl. Varmt välkommen!

 • Projektering av ny väg till Åhlbyn

  Just nu pågår projektering av en ny väg till Åhlbybadet och båtplatsen i Insjön. Detta är vi mycket glada för eftersom Kristdemokraterna Leksand länge har drivit frågan om en säker trafiklösning till Ålhbyn.

  Hösten 2019 kunde Kristdemokraterna Leksand med stöd av Alliansen satsa 3,5 miljoner kr på en ny trafiklösning i investeringsbudgeten. Nu har kommunen påbörjat arbetet med placering och kostnadskalkylering, vilket innebär att vi är ett steg närmare en lösning...

 • Årsmöte

  Partiavdelningens årsmöte 2021 arrangeras den 20 februari kl. 10:00-12:00. Årsmötet kommer att ske digitalt. Mer information, handlingar och möteslänk skickas ut till våra medlemmar senast en vecka innan mötet. Alla medlemmar är varmt välkomna! Motioner som ska behandlas vid rikstinget hösten 2021 behöver vara partiavdelningens styrelse tillhanda senast den 5 februari.

 • Presentation av budget

  Idag presenterade vi i Alliansen vår gemensamma budget för Leksands kommun. Under tidigare år har vi genom överskott byggt upp kommunens resultatutjämningsreserv. Detta kan vi nu utnyttja, vilket är anledningen till att budgeten visar ett underskott 2021. Syftet med underskottet är att verka för ekonomisk återhämtning och att ge goda förutsättningar för kommunens verksamheter. Kommunens budget ska vara i balans igen från 2022.

  På grund av den osäkerhet som just n...

 • Nya gång- och cykelstråk i Insjön

  Att fortsätta bygga gång- och cykelvägar var ett av våra vallöften när vi gick till val för två år sedan. Nu inleds bygget av en separat gång- och cykelväg längs Insjövägen i Insjön. Syftet är att få till ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Insjöns södra delar till Insjöns skola. Även gång- och cykelstråket mellan Tunsta och Faluvägen ska knytas ihop. Delar av bygget kan bli klart redan under hösten.

  – Vi är glada över att denna satsning nu ska genomför...

 • Hälsning från årsmöte

  Från Kristdemokraternas partiavdelning i Leksand säger vi tack för ett mycket trevligt årsmöte! Gott fika, snabba beslut och givande diskussioner om såväl baktid som framtid!

 • Satsning på Åhlbyn i investeringsbudget

  Nu kan Kristdemokraterna Leksand glädja sig åt att kommunfullmäktige ställt sig bakom en av partiets valfrågor – bygget av en säker trafiklösning till Åhlbyn i Insjön.

  I den budget som röstats igenom satsar Alliansen 3,5 miljoner kronor på trafiklösningen under åren 2020-2021. Det gör att vi på allvar kan börja prata om att Insjöborna efter 15 års väntan äntligen ska få en ny, säker väg till det populära bad- och friluftsområdet. I bästa fall står vägen klar reda...

 • Stoppa avvecklingen av Åhlbybadet

  Kristdemokraterna i Leksand har nåtts av nyheten att Åhlbybadet i Insjön inte ska hållas öppet i sommar. Enligt kommunens tjänstemän beror detta på att det är för få badande för att upprätthålla en säker trafiklösning till platsen. Hur kommunen tänker kring båthamnen/båtklubben som finns på samma plats är i skrivande stund oklart.

  Till att börja med så vill vi säga att den statistik som kommunen har uppgett som stöd för sitt beslut är helt felaktig. Vår uppfattni...

 • Valet till Europaparlamentet

  KD gör sitt bästa val någonsin till Europaparlamentet och säkrar två mandat! I Leksands kommun fick KD 10,9% av rösterna. Stort tack för ert stöd!

 • Förslag om kommunens grundskolestruktur

  Idag lämnade Alliansen i Leksand ett förslag om kommunens grundskolestruktur. Förslaget innebär att Djura skola avvecklas, men att verksamheten i övriga skolor fortsätter som vanligt denna hösttermin.

  I förslaget ingår även att uppdra till förvaltningen att analysera förutsättningarna för högstadieundervisning vid en respektive två kommunala skolor. Möjliga alternativ till högstadium är Sammilsdal, Åkerö och Insjön. Vi ser det naturligt att ett högstadium framöve...