• Ungas psykiska hälsa

  Vi behöver ta tag i den psykiska ohälsan som fortsätter att öka bland unga. Insatser krävs nu. Därför föreslår vi följande:

  ✓ Mer resurser till elevhälsan, familjecentralen och ungdomsmottagningen
  Fortsätt prioritera familjecentralen, ungdomsmottagningen och elevhälsovården. Dessa institutioner, liksom det civila samhället, spelar en viktig roll för att ge stöd till barn och unga och deras familjer.

  ✓ Max 300 elever per skolkurator och 350 elever per skolsköterska
  Satsa rejält på elevhälsan och inför ett tak på max 300 elever per kurator och max 350 elever per skolsköterska. Det är viktigt att varje elev ska kunna nå och få adekvat hjälp från elevhälsan.

  ✓ Mer fysisk aktivitet i grundskolan
  Inför mer fysisk aktivitet i den kommunala grundskolan. Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag dels genom planerade lektioner och aktiviteter, dels genom skolgårdar som uppmuntrar till rörelse.

  ✓ Minst två permanenta fältassistenter
  Permanenta minst två tjänster som fältassistent. Vi inser värdet i det förebyggande arbete som fältassistenterna gör för våra högstadie- och gymnasieelever och ser ett fortsatt behov.

  ✓ Fritidskort till skolbarn
  Inför ett fritidskort för barn i årskurs 2–9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i föreningslivet, samt kulturskolan. Stödets storlek ska variera utifrån hushållets ekonomi, vilket innebär att barn i ekonomisk utsatthet får ett större stöd än andra barn. Alla barn ska få goda möjligheter att delta i idrott eller annan föreningsverksamhet.

  ✓ Ökat stöd till civilsamhället
  Öka det ekonomiska stödet till civilsamhället och gör bidragssystemet mer rättvist. Det ska vara mer av grundstöd och mindre av detaljstyrning vid bidragsgivning. Vi anser att det ska finnas en rejäl pott på cirka fem miljoner kr som ideella föreningar kan söka bidrag från till sin verksamhet.

  I filmen nedan presenterar Carin Malm, vårt förstanamn i Leksand, konkreta förslag för att bekämpa den psykiska ohälsan bland barn och unga.