• Kompetensförsörjningen

  Kompetensförsörjningen är en stor framtida utmaning, inte minst inom äldreomsorgen. Vi behöver göra mer för att säkerställa en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare. De kommunanställda är vår viktigaste resurs. Det behöver vi visa även i handling. Därför föreslår vi följande:

  ✓ En premiemodell inom äldreomsorgen – 75 000 kr extra per år för anställda över 65 år
  Inför en premiemodell inom äldreomsorgen. Den som är över 65 år och vill arbeta kvar ska kunna erbjudas 75 000 kr extra per år. På så sätt kan vi behålla den värdefulla kompetens som våra lite äldre medarbetare besitter.

  ✓ En friskvårdstimme per vecka
  Erbjud alla kommunanställda en timmes friskvård per arbetsvecka utan löneavdrag.

  ✓ Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
  Inför ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per år och anställd. Detta för att ge anställda möjlighet till hälsa och motion.

  ✓ Mer distansarbete för de som har möjlighet
  Erbjud mer distansarbete för de som har möjlighet att arbeta hemifrån.

  ✓ Vissa studier på betald arbetstid
  Erbjud de som arbetar inom äldreomsorgen att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde. Arbete ska då bedrivas på 50 procent och studier på 50 procent. Erbjud också de som arbetar inom äldreomsorgen att på betald arbetstid studera svenska. All personal som arbetar vårdnära ska kunna kommunicera på god svenska.

  ✓ Valfri tjänstgöringsgrad
  Erbjud alla kommunanställda att arbeta heltid, men ge dem frihet att själva välja den tjänstgöringsgrad som önskas.

  I filmen nedan presenterar Carin Malm, vårt förstanamn i Leksand, konkreta förslag för att skapa en bättre arbetsmiljö och vara en mer attraktiv arbetsgivare.