• Miljö & klimat

  Förvaltarskapstanken är en bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljö- och klimat området innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. För att på riktigt ta ansvar för detta vill vi att Leksands kommun är klimatpositiv till 2040. Det innebär att vi behöver minska på koldioxiden som vi släpper ut och klimatkompensera för mer än de utsläpp vi har kvar. Detta ska vi göra bland annat genom att bygga fler solceller på kommunala fastigheter, bygga fler laddstolpar, skaffa en helt fossilfri fordonspark, ställa hårdare krav i upphandlingar och öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel på våra förskolor, skolor och äldreboenden. Vi vill även ta fram nya miljö- och klimatmål och införa ett råd för hållbarhetsfrågor i kommunen.

  Vision 2030 för Leksands kommun: “Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet.”

  Våra förslag:

  • Gör allt för att den kommunala verksamheten ska vara klimatpositiv till 2040.
  • Inför nya miljö- och klimatmål. Idag har kommunen förlegade miljö- och klimatmål som skulle vara utförda senast 2020. Vi behöver ta fram nya mål med utgångspunkt i att kommunen ska vara klimatpositiv till 2040. Målen ska innehålla en energi- och klimatplan, en miljöplan och en naturvårdsplan.
  • Inför ett råd för hållbarhetsfrågor i Leksands kommun som arbetar för att hitta nya lösningar inom miljö- och klimatområdet. Hållbarhetsrådet ska vara sammansatt av såväl kommunala tjänstemän som kommuninvånare och företagare med kunskap inom området.
  • Bygg fler solceller på kommunala fastigheter i hela kommunen.
  • Bygg fler laddstolpar i hela kommunen. Idag har kommunen enbart ett par parkeringsplatser med möjlighet att ladda din elbil. Det behöver vi ändra på.
  • Se till att Leksandsbostäder erbjuder laddstolpar till alla sina hyresgäster.
  • Verka för att kommunen får en helt fossilfri fordonspark. Detta ska ske framför allt genom inköp av elbilar men även bättre samordning och nya mötesformer.
  • Använd upphandlingsinstrumentet för att främja en miljömässigt hållbar utveckling. Vid upphandlingar bör det ställas krav på att det totala ekologiska fotavtrycket redovisas och beaktas.
  • Öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg. Upphandling av närproducerade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka. Konceptet ”ko på rot” kan användas, det vill säga att kommunen upphandlar nötdjur på rot som sedan slaktas och blir till mat på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.
  • Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns.
  • Inför möjlighet till återbruk kommunens återvinningscentral.
  • Prioritera utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägnätet i kommunens infrastruktursatsningar. Vi vill möjliggöra cykelpendling inom kommunen.
  • Bygg ut belysningen efter vägarna i våra byar så att det är säkert att promenera och cykla även när det är mörkt ute.

  Förslag som beslutas på regionnivå:

  • Se till att kollektivtrafikens bussar har fossilfria drivmedel.
  • Se över och möjliggör en mer flexibel kollektivtrafik.