• Motion om förmånscyklar

  Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar:
  Att Leksands kommun inför möjligheten att erbjuda sina anställda s.k. förmånscyklar.

  Vad är en förmånscykel? Det finns lite olika upplägg, men en enkel beskrivning är att det är cykel/cyklar som ett företag köper eller leasar och som anställda i företaget kan använda i tjänsten eller privat. Finansieringen för den anställde sker genom ett så kallat bruttolöneavdrag på ett framräknat förmånsvärde. För den anställde innebär det i genomsnitt en besparing mellan 20-40 procent jämfört med ett privat köp. För kommunen är det helt kostnadsneutralt då den anställde betalar allt genom bruttolöneavdraget. Regeringen har dessutom infört subventioner på förmånscyklar med start från den 1 januari 2022. Subventionen är upp till 3000 kr per år, eller upp till 250 kr per månad.

  Vi vet nog egentligen alla varför det är bra att cykla, men tänker ändå ta chansen att kortfattat lyfta några perspektiv. Cykling gynnar folkhälsan! Det finns väldigt mycket forskning som med all önskvärd tydlighet visar att den som cyklar regelbundet får

  • Ökad prestationsförmåga
  • Bättre sömn
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Ökad livslängd
  • Minskning av hjärt- och kärlsjukdomar

  Utöver att regelbundet cyklande ger en rad hälsoeffekter så är det ytterligare ett sätt att visa att vi som kommun bryr oss om våra anställda och att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro är också en ekonomiskt god affär för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Vi tycker det är fullt rimligt att Leksands kommun agerar förebilder för en mer hälsosam livsstil som bidrar till hållbar utveckling och miljösmarta val.

  Till detta ska läggas att cykling är väldigt bra för miljön och klimatet, och i tätorter ofta ett minst lika smidigt sätt att ta sig fram som i en bil. En förmånscykel är alltså ett bra och förmånligt sätt att finansiera ett miljövänligt och hälsofrämjande transportmedel.

  Motion om s.k. förmånscyklar