• Nya gång- och cykelstråk i Insjön

    Att fortsätta bygga gång- och cykelvägar var ett av våra vallöften när vi gick till val för två år sedan. Nu inleds bygget av en separat gång- och cykelväg längs Insjövägen i Insjön. Syftet är att få till ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Insjöns södra delar till Insjöns skola. Även gång- och cykelstråket mellan Tunsta och Faluvägen ska knytas ihop. Delar av bygget kan bli klart redan under hösten.

    – Vi är glada över att denna satsning nu ska genomföras! Det är något som vi har arbetat för och drivit på. Gång- och cykelstråken är viktiga både för barnens säkerhet på väg till skolan och för möjligheten att kunna välja cykeln istället för bilen, säger Mikael Kyller (KD), 1:e vice ordförande i utskottet för samhällsbyggnad.