• Presentation av budget

    Idag presenterade vi i Alliansen vår gemensamma budget för Leksands kommun. Under tidigare år har vi genom överskott byggt upp kommunens resultatutjämningsreserv. Detta kan vi nu utnyttja, vilket är anledningen till att budgeten visar ett underskott 2021. Syftet med underskottet är att verka för ekonomisk återhämtning och att ge goda förutsättningar för kommunens verksamheter. Kommunens budget ska vara i balans igen från 2022.

    På grund av den osäkerhet som just nu råder så kommer flera investeringsbeslut att skjutas på framtiden. Några investeringar kommer dock att genomföras. Det gäller till exempel de pågående projekten med det särskilda boendet i Tibble, den nya sporthallen, nya gång- och cykelvägar samt satsningar på arbetsmiljön i skolan. Även den nya vägen till Åhlbybadet i Insjön finns med i budgeten, vilket vi kan glädjas åt.

    Beslut om budget kommer att tas på kommunfullmäktige den 30 november.

    Läs gärna mer om budgeten på Siljan News: https://www.siljannews.se/leksand/reserven-har-vi-byggt-upp-under-goda-ar-for-att-anvanda-i-exeptionella-lagen?fbclid=IwAR0nUz3pO4Oc-T2dlOEEQszyCMTDqUjiV3q0C0XLHj97A8atkiHvR0Y9jn8