• Årsmöte

    Partiavdelningens årsmöte 2021 arrangeras den 20 februari kl. 10:00-12:00. Årsmötet kommer att ske digitalt. Mer information, handlingar och möteslänk skickas ut till våra medlemmar senast en vecka innan mötet. Alla medlemmar är varmt välkomna! Motioner som ska behandlas vid rikstinget hösten 2021 behöver vara partiavdelningens styrelse tillhanda senast den 5 februari.