• Projektering av ny väg till Åhlbyn

    Just nu pågår projektering av en ny väg till Åhlbybadet och båtplatsen i Insjön. Detta är vi mycket glada för eftersom Kristdemokraterna Leksand länge har drivit frågan om en säker trafiklösning till Ålhbyn.

    Hösten 2019 kunde Kristdemokraterna Leksand med stöd av Alliansen satsa 3,5 miljoner kr på en ny trafiklösning i investeringsbudgeten. Nu har kommunen påbörjat arbetet med placering och kostnadskalkylering, vilket innebär att vi är ett steg närmare en lösning. Den nuvarande vägen korsar järnvägen in till Bergkvist Siljan AB:s containerterminal, vilket innebär att framkomligheten är begränsad och att det finns risk för spring över järnvägsspåret. Den nya vägen ska gå på andra sidan järnvägen mot Sätra och kommer således både att säkra framkomligheten och minska olycksriskerna. Förhoppningsvis kan byggnationen påbörjas under nästa år.

    Läs mer om nyheten här: https://www.siljannews.se/leksand/ny-vag-planeras-till-ahlbybadet?fbclid=IwAR1FpyKRY5a8xbcOwRNViozsJPb00um55WGnV-M7WX-IDzZRfYm6hMeyx6c