• Detta är vårt toppnamn

    På vår valsedel inför kommunvalet i september finns både nykomlingar och veteraner. Listan toppas av Carin Malm, som är ny i kommunpolitiken men som har lång erfarenhet av regionpolitik.

    Carin är samhällsvetare och har varit aktiv som politiker sedan 1999. Förutom en mandatperiod som ersättare i kommunfullmäktige och socialnämnden, är det Landstinget Dalarna, numera Region Dalarna som har varit Carins politiska arena. Hennes drivkraft och fokus ligger på demokrati- och rättighetsfrågor.

    – Demokrati är inget vi kan ta för givet, därför måste vi värna de värderingar som bygger vår demokrati. Ett tryggt och hållbart samhälle byggs med öppenhet, respekt och en levande dialog mellan medborgare och förtroendevalda, menar Carin.

    Vem kommer du att kryssa? Nedan ser du hela vår valsedel inför kommunvalet 11 september.