• Barn och unga måste få bättre hjälp

  Var femte tonåring i Leksand känner sig nedstämd

  Var femte tonåring i Leksands kommun känner sig nedstämd och har svårt att somna på kvällarna. Det är en av många signaler på att våra barn och ungdomar mår allt sämre.

  – Barn och unga måste få bättre hjälp att må bra! Därför vill vi satsa rejält på elevhälsan, fältassistenterna, fysisk aktivitet i skolan och på föreningslivet, säger Carin Malm, Kristdemokraterna.

  Allt fler barn och unga upplever psykisk ohälsa i Leksands kommun, liksom i hela Sverige. Resultatet av ungdomsenkäten LUPP visar att var femte ungdom (13–19 år) i kommunen känner sig nedstämd och har svårt att somna på kvällarna.

  Ökad psykisk ohälsa har blivit ett av vår tids största samhällsproblem. Därför vill vi särskilt prioritera åtgärder som kan bekämpa barn och ungas psykiska ohälsa. Barn och unga måste få bättre hjälp att må bra, säger Carin Malm som toppar Kristdemokraternas lista i Leksand inför valet.

  Rejäl satsning på elevhälsan

  Till att börja med vill Kristdemokraterna satsa rejält på elevhälsan i skolan, som är en av de viktigaste platserna för att förebygga psykisk ohälsa och göra skillnad med hjälp av hälsofrämjande insatser. Konkret handlar det om att införa ett tak på max 300 elever per skolkurator och max 350 elever per skolsköterska. Varje elev ska tidigt kunna nå och få adekvat hjälp från elevhälsan.

  – Tillsammans med våra partikollegor på region- och riksnivå vill vi stärka och samla hela den så kallade första linjen (primärvården, elevhälsan, ungdomsmottagningar), ge tidigt stöd till barn med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar samt korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Insatser måste ges tidigt och vara ihållande, säger Carin Malm.

  Toppkandidat Carin Malm i Insjöns skola. Foto: Kia Rolands

  Flera konkreta förslag för bättre mående

  Lokalt har partiet fler förslag för att bekämpa den psykiska ohälsan. Familjecentralen i Leksand har blivit verklighet tack vare Kristdemokraterna och erbjuder ett enhetligt stöd till föräldrar, men partiet nöjer sig inte där utan jobbar vidare för ännu mer föräldra- och familjestöd på olika sätt.

  Kristdemokraterna vill:

  • permanenta minst två fältassistenter som arbetar uppsökande och finns till hands för ungdomarna.
  • införa mer fysisk aktivitet i den kommunala grundskolan eftersom det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa, liksom skolresultat
  • införa ett fritidskort till barn i årskurs 2-9 som är laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet och kulturskolan för att ge alla barn möjlighet att delta
  • erbjuda mer stöd till civilsamhället som har stor betydelse för våra barn och ungas välmående.

  – Vi har flera konkreta förslag för att bekämpa den psykiska ohälsan bland våra barn och unga. Men för att få igenom dem behövs ditt stöd. Rösta på Kristdemokraterna i kommunalvalet den 11 september.

  Läs mer här: https://wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/vara-viktigaste-fragor/psykisk-halsa/