• KD Leksands djärva satsning för att säkra bemanningen

  75 000 kronor extra om du jobbar kvar inom äldreomsorgen

  Den som är över 65 år och vill arbeta kvar inom äldreomsorgen ska kunna erbjudas 75 000 kronor extra per år. Det är en av flera satsningar som Kristdemokraterna i Leksand vill göra för att möta det växande behovet av personal inom äldreomsorgen.

  I Leksands kommun kan medborgarna vara stolta över sina kommunanställda. Det är de som varje dag arbetar för att göra Leksand bättre och för att ge medborgarna en god och tillgänglig välfärd. Det finns dock utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen, inte minst inom äldreomsorgen. Det är inte en utmaning bara för Leksand utan för hela kommunsverige.

  Dubbelt så många gamla 2045

  Enligt SCB:s framskrivningar kommer gruppen 80+ öka med 100 procent mellan 2018 och 2045. Detta samtidigt som yrkesverksamma enbart väntas öka med drygt 15 procent under samma period. Det betyder att behovet av personal inom äldreomsorgen kommer att bli mycket större, vilket kommunen behöver vara förberedd på.

  Extra premie om man jobbar kvar

  Kollegorna behöver bli fler och mer resurser avsättas, men det krävs även andra insatser för att klara den framtida kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

  – Vi behöver inte minst värdesätta och behålla den kompetens som våra seniora medarbetare besitter. Det vill vi göra genom att införa en premiemodell inom äldreomsorgen, säger Per Wiman som är Kristdemokraternas andranamn i Leksand.

  Enligt premiemodellen ska den som är över 65 år och vill arbeta kvar kunna erbjudas 75 000 kronor extra per år. Kan man tänka sig att arbeta kvar men vill gå ner i tjänst går det också bra. Man erhåller då samma procent av summan som sin tjänstgöringsgrad.

  Partiets andranamn Per Wiman vid Lyckavägens särskilda boende. Foto: Kia Rolands

  Betald utbildning på arbetstid

  Kristdemokraterna ser också ett behov av att erbjuda kommunens medarbetare möjlighet till kompetensutveckling. De som arbetar inom äldreomsorgen ska på betald arbetstid kunna utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde. Partiet vill även ge möjlighet att kunna studera svenska på betald arbetstid. Alla som arbetar vårdnära ska kunna kommunicera på god svenska.

  Friskvårdsbidrag och fri tjänstgöringsgrad

  För medarbetarnas välmående vill Kristdemokraterna även införa en friskvårdstimme per vecka och ett friskvårdsbidrag på minst 2 000 kronor per år.

  – Genom friskvård och hälsofrämjande insatser är vår förhoppning att vi både kan förebygga sjukskrivningar och bli en mer attraktiv arbetsgivare, vilket underlättar kompetensförsörjningen, säger Per Wiman.

  – Vi vill också erbjuda valfri tjänstgöringsgrad. ​​Alla kommunanställda ska få arbeta heltid om de vill, eller själva välja den tjänstgöringsgrad som önskas, fortsätter han.

  ”Din röst behövs om förslagen ska bli av”

  Enligt Kristdemokraterna är medarbetarna kommunens viktigaste resurs, det behöver kommunen visa även genom handling.

  – Vi behöver göra mer för att säkerställa en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare. De politiska förslagen finns. Men ditt stöd behövs. Rösta på Kristdemokraterna i kommunalvalet 11 september, säger Per Wiman.

  Läs mer här: https://wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/vara-viktigaste-fragor/kompetensforsorjning/