• KD Leksand vill bli Sveriges första klimatpositiva kommun

  Gruppledare Mikael Kyller och partiets tredjenamn Sven Påfvels. Foto: Kia Rolands

  Kristdemokraterna i Leksand vill bli Sveriges första klimatpositiva kommun till 2040.

  – Det här är inte bara ord. Vi har konkreta förslag och vill vara handlingskraftiga för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan, säger Mikael Kyller som är partiets gruppledare i Leksand.

  Förvaltarskapstanken är en bärande del inom kristdemokratin: Vi ska överlämna en jord som nästkommande generationer kan ha som hem.

  – Utvecklingen idag talar tyvärr inte för att det kommer bli så. En samhällsomställning krävs för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan, säger Mikael Kyller.

  Kristdemokraterna vill att Leksands kommun tar sitt ansvar för detta. Kommunen måste kraftigt minska sina koldioxidutsläpp och klimatkompensera för mer än de utsläpp som finns kvar. Därigenom kan Leksand vara en förebild och bli Sveriges första klimatpositiva kommun till 2040.

  Nya mål och ett råd för hållbarhetsfrågor

  Partiet har flera konkreta förslag. Till att börja med behöver kommunen nya miljö- och klimatmål för att kunna säkerställa att alla beslut fattas med utgångspunkt i att Leksands kommun ska bli klimatpositiv. Kristdemokraterna vill även införa ett råd för hållbarhetsfrågor som arbetar aktivt för att hitta nya lösningar inom klimat- och miljöområdet.

  Fler solceller, laddstolpar och elbilar

  Här är andra åtgärder för klimatet som Kristdemokraterna vill genomföra: 

  • Fler solceller på kommunala fastigheter i hela kommunen.
  • Fler laddstolpar i hela kommunen. Idag har kommunen enbart ett par parkeringsplatser med möjlighet att ladda en elbil.
  • En helt fossilfri kommunal fordonspark. Detta ska ske framför allt genom inköp av elbilar.
  • Ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.
  • Smartare upphandlingar för att främja en miljömässigt hållbar utveckling.

  – Vi är redo att ta ansvar för klimatet och har, som ni ser, flera konkreta förslag. Men ditt stöd behövs. Rösta på Kristdemokraterna i kommunalvalet 11 september, säger Mikael Kyller.

  Läs mer här: https://wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/vara-viktigaste-fragor/klimat/