• KD Leksand presenterar nytt helhetsgrepp i vägfrågan

  Kristdemokraterna i Leksand har omvärderat sin hållning och går fram med fem egna motioner i vägfrågan, höstens avgörande valfråga. Motionerna handlar om att ge vägs ägare större flexibilitet, längre tid, mer pengar, bättre stöd och mer rättvisa. Allt för att låsa upp de knutar som finns och nå en hållbar, rättssäker och konstruktiv lösning.

  – Vi har gjort det inget annat parti hittills har gjort, nämligen tagit ett nytt helhetsgrepp om vägfrågan. Vi säger inte bara stopp utan presenterar en helhetslösning, en ny väg framåt. Genom att lägga de här fem motionerna visar vi att vi är villiga att ta ansvar i den nya vågmästarroll vi har fått efter valet, säger KD:s gruppledare Carin Malm.

  1. Större flexibilitet vad gäller förvaltningsform – mer dialog och mer generösa villkor

  Kommunens ansökan om lantmäteriförrättning innebär att gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar bildas i hela kommunen. Detta oavsett lokala förutsättningar och önskemål. KD menar att vägs ägare själva ska kunna välja om man tackar ja till förrättningen eller om man tackar nej och organiserar sig på annat vis. För att möjliggöra detta behöver kommunen ha mer dialog med vägs ägare, tydliggöra hur man avbryter och informera om alternativen. Kommunen behöver också vara mer generös i sina villkor för bidrag och fortsatt skötsel genom att tillåta även andra förvaltningsformer än samfällighetsföreningar.

  2. Längre tid för organisering och avtalstecknande – uppskjuten tidsgräns

  Enligt fattade beslut ska en gemensamhetsanläggning med förvaltning vara på plats och ett avtal tecknas med kommunen innan den 1 juni 2025 för att den kommunala skötseln inte ska upphöra. KD menar att denna tidsgräns knappast är möjlig att hålla för alla. Det kan exempelvis behövas mer tid för dialog, organisering, överklaganden och vägsyner. Tidsgränsen behöver därför flyttas fram fem år, till den 1 juni 2030.

  3. Mer pengar till upprustning – utökat upprustningsbidrag

  Runtom i kommunen finns omfattande behov av upprustnings- och förbättringsåtgärder. KD menar att kommunen behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för detta i syfte att successivt få upp standarden på vägarna till en mer likvärdig och ändamålsenlig nivå. Upprustningsbidraget föreslås därför utökas, från 1 till 3,5 miljoner kronor per år. Det ska vara särskilt riktat till de enskilda vägar som är i sämst skick i förhållande till vägens nyttjande.

  4. Bättre stöd från kommunen – kommunal rådgivare

  Den förändringsprocess som pågår innebär ett stort åtagande för vägs ägare, och det finns behov av såväl dialog och informationsinsatser som praktisk hjälp. KD menar därför att kommunen ska anställa en kommunal rådgivare, något som partiet framförde redan i valrörelsen. Rådgivaren ska ge information, svara på frågor, hjälpa till vid förrättningar och vara ett stöd i arbetet. Genom att vara till hjälp vid förrättningar kan rådgivaren även bidra till minskade förrättningskostnader.

  5. Mer rättvisa i ansvarsfördelningen – översyn av vägarnas huvudmannaskap

  De som bor vid kommunal gata eller allmän väg är inte med och betalar för vägarna. Det är förvisso så det fungerar, men det finns idag ingen logik för vad som är kommunal gata. Att det inte finns någon generell regel för detta skapar orättvisa. KD menar därför att vägarnas huvudmannaskap måste ses över, vilket partiet framförde innan valet. I en översyn ska förslag tas fram på förändringar av huvudmannaskapet för en mer rättvis och rationell ansvarsfördelning.

  Läs motionerna i sin helhet: wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/vagfragan

  “Kommunens medborgare förtjänar bra vägar”

  – Nu behöver vi se framåt. En rättssäker ordning och en hållbar lösning måste till, och kommunens medborgare förtjänar bra vägar. Därför behövs fastighetsägare som organiserar sig och investerar i vägarna men också en kommun som på alla sätt erbjuder stöd och underlättar processen. Det är där våra fem motioner kommer in i bilden, och vi hoppas att både styret och övriga oppositionspartier kan ställa sig bakom dem, avslutar Carin Malm.

  Carin Malm, gruppledare för Kristdemokraterna Leksand