• Inför förmånscykel för anställda

  Det är dags att anställda i Leksands kommun får chansen att skaffa en så kallad förmånscykel. Därför har Kristdemokraterna i Leksand nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

  Många kommuner har redan infört förmånscyklar, även dalakommuner såsom Rättvik, Mora och Borlänge. Det innebär att anställda kan hyra en cykel eller elcykel från en leverantör genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. För kommunen är det kostnadsneutralt. För den anställde blir det 20-40 procent billigare jämfört med ett privat köp. Ännu billigare har det blivit med regeringens subventioner på förmånscyklar från förra året. Efter avtalsperioden kan den anställde antingen lämna tillbaka cykeln eller köpa ut den till marknadspris.

  Förmånscyklar är populära och skulle göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. Dessutom finns betydande miljö- och hälsomässiga fördelar. Fler behöver resa klimatsmart, och förmånscyklar har i andra kommuner lett till ökat resande med cykel och minskat bilresande. Detta innebär minskade utsläpp såväl som minskat behov av parkeringsplatser. Cykling innebär även motion och bättre hälsa. Den som cyklar får bland annat ökad prestations- och koncentrationsförmåga, färre sjukdagar samt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det gynnar även kommunen.

  Att införa förmånscyklar är sammanfattningsvis ett enkelt, smart och kostnadsneutralt sätt för kommunen att få ökad attraktivitet, minskad klimatpåverkan och friskare anställda. Den administration som krävs övervägs med råge av de nyttor som har beskrivits. Detta är helt enkelt en ”no-brainer”!

  Motionen upptogs av fullmäktige den 22 maj och ska nu beredas innan den återkommer för beslut inom ett år. Vi hoppas att övriga partier också inser värdet av detta så att idén om förmånscyklar kan bli till verklighet för kommunens medarbetare.

  Läs motionen i sin helhet här: https://wp.kristdemokraterna.se/leksand/var-politik/motioner/motion-om-formanscyklar/

  Mikael Kyller (KD), vice avdelningsordförande och fullmäktigeledamot
  Carin Malm (KD), gruppledare och fullmäktigeledamot