• Oppositionen kritiserar styret i Leksand: “Förhalar vägfrågan”

  Oppositionen i Leksand är eniga om att det krävs ett omtag i frågan om de enskilda vägarna. Trots detta görs ingenting av det politiska styret, som består av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Styrets passivitet innebär att förrättningarna fortsätter i hela kommunen och att förrättningskostnaderna varje månad ökar med hundratusentals kronor.

  Redan i november förra året, ett par månader efter valet, lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att samtliga förrättningar stoppas, att kommunens vägskötsel inte ska upphöra och att vägarnas huvudmannaskap utreds. Enligt kommunallagen ska en inkommen motion beredas och komma tillbaka till fullmäktige för beslut inom ett år. Än så länge har detta inte skett.

  I april lämnade Kristdemokraterna in ytterligare fem motioner. I dessa föreslås 1) större flexibilitet och möjlighet att tacka nej till förrättning, 2) längre tid för organisering och avtalstecknande, 3) mer pengar till upprustning av vägarna, 4) bättre stöd från kommunen i form av en rådgivare och 5) mer rättvisa genom en översyn av vägarnas huvudmannaskap. Inte heller dessa motioner har kommit tillbaka till fullmäktige ännu.

  Eftersom ingenting hände i frågan lämnade Bygdepartiet i augusti in en interpellation till kommunalrådet Sebastian Larsson (M). I interpellationen frågar man bland annat varför beredningen av motionerna inte prioriteras, varför förrättningarna inte kan stoppas och varför man inte ser över vägarnas huvudmannaskap utifrån tätortsbegreppet.

  Interpellationen började debatteras på fullmäktigemötet i september och kommer att fortsätta debatteras på nästa möte i november. Frågans komplexitet sägs vara orsaken till att beredningen av motionerna dröjer. Det stämmer att frågan är komplex, men den är också brådskande och av stort allmänt intresse. Därför borde beredningen ha prioriterats och slutförts sedan länge.

  Styret agerar inte självmant i vägfrågan utan verkar stå fast vid sin tidigare position. Det betyder att det hänger på oppositionen att få till ett omtag, vilket inte är möjligt förrän motionerna har beretts och kommit tillbaka till fullmäktige – en process som styret befaras förhala. Förslagen för ett ordentligt omtag finns alltså men har hittills inte låtits komma upp på dagordningen för beslut. Detta kritiseras av oppositionen.

  Johan Fändriks (ByP), oppositionsråd och gruppledare
  Carin Malm (KD), gruppledare
  Lina Ruuth (SD), gruppledare
  Olle Berglund (MP), gruppledare