• KD lyfter elevhälsan och familjecentralen i kommunplanen

  Fullmäktige i Leksand fattade nyligen beslut om kommunplanen för 2024, det vill säga kommunens mål och budget. Omfattande brister finns dock med förslaget från styret (M, S, C & L), varför vi kristdemokrater gick fram med ett eget förslag på kommunplan.

  I styrets förslag saknas väsentliga delar. Till exempel nämner styret över huvud taget inte elevhälsan och familjecentralen i sin kommunplan. Att styret inte har någon ambition för dessa verksamheter förvånar. Det pekar tydligt på behovet av mer kristdemokrati i Leksand.

  Förutom att föra in och lyfta elevhälsan och familjecentralen i kommunplanen har vi även lagt till ett stort antal andra uppdrag och mål. Vi vill bland annat öka personaltätheten i förskolan, öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten och tillskapa ytterligare boendeformer för äldre.

  Vad gäller budgeten tillför vi 3,3 miljoner kronor till sektorn för samhällsutveckling. Detta för att finansiera våra förslag i de motioner vi har lagt gällande de enskilda vägarna: att anställa en rådgivare för vägs ägare och höja upprustningsbidraget från 1 till 3,5 miljoner kronor per år. Vi har också lagt till flera uppdrag vad gäller just de enskilda vägarna. I investeringsbudgeten ökar vi summan för en ny väg till bad- och båtplatsen i Åhlbyn från 7,2 till 12 miljoner kronor.

  Kommunens ekonomi är ansträngd och ett underskott väntas för nästa år. Vi säger dock nej till ByP:s och V:s förslag på skattehöjningar. Istället ska kommunen prioritera, ställa om och utveckla sina verksamheter. Styret föreslår att varje sektor, förutom sociala sektorn, ska minska sina kostnader med 1 procent. Vi är negativa till denna typ av osthyvelsprincip. Istället föreslår vi att besparingen ska ske förvaltningsövergripande, så att sektorernas olika möjligheter och behov kan beaktas.

  Det märks att KD inte har varit med och tagit fram styrets kommunplan. Viktiga värden saknas, såsom elevhälsans betydelse för barn och ungas mående samt familjecentralens arbete för att stödja föräldrar och familjer i kommunen. Tyvärr antogs inte vårt förslag, men vi kristdemokrater kommer fortsätta kämpa för att få igenom vår politik – det som vi tror är bäst för Leksands kommun.

  Carin Malm (KD), gruppledare