• Åhlbyn är viktig – inte bara för industrin

  Trafiksituationen vid bad- och båtplatsen i Åhlbyn är inte hållbar. En ny väg behöver byggas, vilket det sedan länge finns beslut kring och medel till, men ingenting händer. Därför lämnade vi kristdemokrater in en interpellation och begärde svar från kommunalrådet Sebastian Larsson (M). Svaret vi fick är minst sagt oroväckande.

  Bakgrunden är att insjöborna och andra som vill besöka platsen måste passera en järnvägskorsning intill containerterminalen vid Bergkvistsågen, och att denna korsning blockeras av godståg flera timmar varje dag. Många avstår därför från att ta sig till platsen, vissa kryper under vagnarna och räddningstjänsten riskerar att förhindras.

  På frågan varför en ny trafiklösning inte har kommit på plats, trots de politiska besluten, svarar Larsson att frågan är “nära sammankopplad med bland annat Bergkvist Siljans tillväxtplaner”, det vill säga en utvidgning av containerterminalen. Han svarar också att kommunen har mer tid på sig eftersom den befintliga järnvägskorsningen inte kommer att stängas förrän vid en senare etapp i dessa planer.

  Svaret från Larsson tyder för det första på att han inte inser det akuta behovet av en ny väg. Detta behov har funnits sedan länge och är inget som kommer senare till följd av terminalens utvidgning. En ny väg är helt nödvändig för att man på ett framkomligt och säkert sätt ska kunna ta sig ner till och ut på sjön i Insjön.

  För det andra tyder svaret på att Larsson helt fokuserar på möjligheterna för och nyttorna av näringslivets tillväxt när det gäller Åhlbyn – inte alls på medborgarnas tillgång till sjön och möjlighet till rekreation och friluftsliv. Det finns inget som hindrar kommunen att bygga en väg nu, utan att först invänta utvecklingen av terminalen. Det handlar enbart om vilja och vilka intressen man väljer att prioritera.

  Vi kristdemokrater menar att denna fråga har åsidosatts, vilket vi kritiserar skarpt. Industrins behov ska givetvis beaktas, men kommunen måste också ta hänsyn till sina medborgares intressen. En ny väg måste byggas för att insjöborna åter ska få full tillgång till sin sjö – sommar som vinter. Något annat är inte acceptabelt och inte heller värdigt för en kommun som vill vara en av landets främsta friluftskommuner.

  Carin Malm (KD), gruppledare och ledamot i fullmäktige
  Oliver Rolands (KD), ersättare i fullmäktige

  Debattartikeln går även att läsa här: https://www.falukuriren.se/2023-11-30/bygg-en-ny-vag-insjoborna-maste-fa-tillgang-till-sin-sjo?fbclid=IwAR0TeUJtfIuNHEt4BMMC0JLGnaNDfS6iha8kNRuKu-wzFKrked4UIP4fpuY