• En KD-motion i “vägfrågan” går igenom – fyra återstår

  Kristdemokraterna i Leksand tog förra våren ett nytt helhetsgrepp om “vägfrågan” då vi presenterade inte mindre än fem egna motioner. Beredningen av dessa har dröjt, vilket vi har kritiserat, men nu har kommunfullmäktige äntligen fattat beslut i enlighet med vårt förslag – i EN av våra motioner.

  I de fem motionerna föreslås 1) större flexibilitet och möjlighet att tacka nej till förrättning, 2) längre tid för organisering och avtalstecknande, 3) mer pengar till upprustning av vägarna, 4) bättre stöd från kommunen i form av en rådgivare och 5) mer rättvisa genom en översyn av vägarnas huvudmannaskap. Det är den fjärde, den om bättre stöd, som nu kommer att bli verklighet.

  “Vägfrågan” är komplex och det är viktigt att kommunen kommunicerar tidigt, har en konstruktiv dialog med fastighetsägarna, kan svara på alla frågor och ge ett gott stöd. Här har vi sett brister, vilket är bakgrunden till vårt förslag om att kommunen ska anställa en särskild rådgivare, eller liknande, för att ge bättre stöd. Det blir en sorts projektledare som är “spindeln i nätet”.

  Det är positivt att styret, bestående av M, S, C och L, nu väljer att gå på vårt förslag om en rådgivare – även om det har tagit onödigt lång tid. Men fyra av våra fem motioner kvarstår, plus motioner från andra partier. Vi vill se ett ordentligt omtag, men för att det ska vara möjligt måste alla motioner beredas och komma upp för beslut – något som tyvärr går för långsamt.

  Carin Malm (KD), gruppledare och ledamot i fullmäktige
  Oliver Rolands (KD), ersättare i fullmäktige