• KD:s förslag om förmånscyklar blir verklighet

  I maj förra året lämnade KD in en motion om att införa förmånscyklar för anställda i Leksands kommun. Nu har motionen behandlats av fullmäktige, och arbetet med ett införande är igång.

  Enligt planen kommer anställda erbjudas att teckna avtal redan i april. Det innebär att man får chansen att hyra en cykel eller elcykel från en leverantör genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. För kommunen är det kostnadsneutralt. För den anställde blir det 20-40 procent billigare jämfört med ett privat köp.

  Förutom att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare finns också betydande miljö- och hälsomässiga fördelar. Förmånscyklar kan leda till att fler tar cykeln istället för bilen, vilket både minskar utsläppen och ökar vardagsmotionen.

  Att införa förmånscyklar är med andra ord ett enkelt och smart sätt för kommunen att öka sin attraktivitet, minska klimatpåverkan och få friskare anställda. Det är en ”no-brainer”, som vi har uttryckt det tidigare.

  Vi vill tacka de som ställde sig bakom vårt förslag och såklart uppmuntra de kommunanställda att nu ta vara på denna möjlighet. Vi motionerade om ett införande. Nu är det er tur att motionera.

  Läs artikeln på Siljan News: https://www.siljannews.se/leksand/samhallsmiljon-blir-trevligare-och-mer-inbjudande-med-fler-cyklar-och-farre-bilar?fbclid=IwAR0rYdv3SUS90NdYArYzUEnFlaNNYSaaWjpiPye1f4FJWPFYfaI7WfRQPD8