• Kristdemokraterna i Lund har haft ÅRSMÖTE

                          

  Johan Lindblad

  Johan Lindblad

   – Om man tagit bort en massa småregler och lagar som utgör handelshinder, så hade de Nordiska länderna med sina 22 miljoner innevånare haft en potential att bli en av världens stora ekonomier.
  Det sa Johan Lindblad, rådgivare på Nordiska Rådet när han som inbjuden talare inledde Kristdemokraternas i Lund Årsmöte

  Efter ett engagerande föredrag inleddes därefter årsmötesförhandlingarna

                                               

   Årsmötesuttalande

  Kristdemokraterna står inför ett partiledarbyte och Partistyrelsen har i samband med detta avgått och en ny ska väljas. Det är vid ett sådant tillfälle man kan stanna upp ett tag och reflektera.

  Kristdemokraterna är ett ideburet parti som har som portalparagraf människans lika, unika och okränkbara värde och som vilar på en kristen värdegrund. Förvaltartanken är också central. Partiet grundar sig alltså inte på en ekonomisk teori som t ex socialism, liberalism eller konservatism. Inom partiet kan däremot finnas olika riktningar med preferenser inom ovan nämnda –ismer.

  I en tid där främlingsfientligheten på nytt får fäste i Europa och i vårt egetland gäller det att stå upp för just de värden som finns i vår portalparagraf. Aldrig har det känts mer angeläget än nu att sätta människovärdet och personalismen mot dem som vill göra skillnad mellan människor, som värderar människor olika och bygger upp hat mellan folkgrupper.

  Alf Svensson sade att vår nisch är att värna om de utslagna och dem som ofta inte kan föra en egen talan. Kristdemokraterna i Lund står bakom partiets portalparagraf och ser samtidigt olika riktningar i partiet som en fördel och inte en nackdel. Ur skillnaderna kan en fruktbar dialog föras och föra partiet framåt. Vi ställer oss därför bakom den partiledare och den partistyrelse som inte ser bredden i partiet som ett hot utan som är villiga att låta olika riktningar komma till tals så länge allt sker under portalparagrafen om Människovärdet.