• Så ska Stadshallen användas – replik

  Insändare i Sydsvenskan 240221

   

  I SDS 18/2-2024 krönikerar Eskil Fagerström om hur politikerna ”sänkte nya Stadshallen”.

  Argumenten för att ha kvar nuvarande driftsform är ett mischmasch av högt och lågt. Han menar bland annat att det skulle vara billigare att betala hyra till någon annan för att kommunen ska hyra sin egen lokal och att föreningslivet visst inte är utestängt från hallen.

  Som ett anekdotiskt motbevis för det senare tar han upp att Limus har...

 • Nej vi tänker inte montera ner Lunds kulturliv!

  Hedvig Åkesson, kommunalråd och Gunnar Brådvik, ledamot i Kultur och Fritidsnämnden replikerar på en insändare från vänsterpartiet: Nej, vi tänker inte montera ner Lunds kulturliv

  I en i en insändare frågar Vänsterpartiet Kristdemokraterna om vi vill sluta med Sommarlund, konserter i Stadsparken och gratis evenemang som kommunen riktar till barn och unga. Detta med anledning av den motion vi lagt om en extern granskning av osund konkurrens från kommunen gentemot näringslivet.

  Vi ön...

 • Vi fortsätter kämpa för Källby!!

  av Gunnar Bråvik, ers i Kommunstyrelsen  insändare i Sydsvenskan 201024 

  I januari 2022 beslutade Liberalerna att ta ställning för att bevara Källby reningsverk i stället för att betala dyra pengar för att pumpa avloppsvattnet till Malmö. Tack vare detta skrinlades Malmöplanerna av kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen behandlade avloppsfrågan igen i juni 2023 efter att det socialmoderata styret valt att ta upp frågan ännu en gång. Philip Sandberg (L) beskrev det då som ett ”riskt...

 • LUND BACKAR IN I FRAMTIDEN

  Aktuella frågor  Sydsvenskan, publicerad 231012

  Lund backar in i framtiden

  Politiskt framställs Lund som visionernas stad där vetenskap och framtidstro är kännetecken. Lund vill ligga i frontlinjen, många gånger läser man ordet ”världsbäst” i målbeskrivningar för kommunens verksamheter. Och visst: Lund drivs av engagerade politiker och förvaltningar. Kommunen rankades i veckan som den bästa klimatkommunen i Sverige, och det är en titel man inte får gratis utan genom målmedvetet arbete....

 • INGEN TUNNEL  TILL ESLÖV!!

  Replik/insändare

  Nej, nej, nej Alexander Kuprijanko – inga milslånga tunnlar 40 m under jord, varken till Sjölunda eller Eslöv!

  Vad jag däremot menar är att det redan finns ett reningsverk i Södra Sandby, som skulle kunna projekteras som en hypermodern anläggning, och avlasta ett större område än nu. Det skulle kunna ta hand om t ex Linero , Dalby m. fl tätorter i öster – även närliggande delar av Eslövs kommun om man där  är intresserad.

  På så sätt hade Källby också avlas...

 • SÄKERSTÄLL KUNSKAPER I SVENSKA INOM OMSORGEN

  Insändare av Dan Backman KD

  Kristdemokraterna vill att Lunds kommun ska erbjuda alla invånare som behöver det en god och högkvalitativ omsorg. För att kunna säkerställa att omsorgen är god måste man som brukare kunna vara säker på att man kan förstå och bli förstådd av den personal som hjälper en.

  Det är naturligtvis av yttersta vikt att brukarna, likväl deras anhöriga, kan kommunicera med personalen på svenska. Detta gäller i såväl äldreomsorgen som inom LSS.

  Vi kristdemokrater...

 • BEVARA VALFRIHETEN – BEVARA PRIVATA LSS BOENDEN

  Möjligheten att själv kunna välja utförare av vård är inte bara en av många bra idéer, utan en ideologisk fråga. Man kan hävda att det kvittar vem som utför jobbet, bara det blir gjort, men dagens vårdtagare är inte längre en passiv äldre person som finner sig i vad andra beslutar vara bäst. Dagens äldre är personer som vet vad de vill och ställer krav, och för vilka valfriheten är oerhört viktig. . Detsamma gäller även personer i alla åldrar, som på grund av olika funktionsvariationer beh...
 • Bråttom med Byahuset i Södra Sandby

  Insändare KD+MP

  .

  KD och MP: Rädda Byahuset i Södra Sandby

  I byahuset i Södra Sandby finns ett rikt föreningsliv som utgör en viktig bas för det ideella engagemanget i byn. I huset finns ett gym och ett par träningslokaler. Där tränas bland annat judo, kampsport och zumba. I huset huserar föreningar som Sandby ideella träningscenter, cykelföreningen Trampen och kulturföreningen Trycket och, och det fyller även en funktion för vårdcentralen, som kan skicka dit patienter för rehab

  ...
 • SFI FÖR UKRAINSKA FLYKTINGAR I LUND!

  Ukrainska flyktingar i Lunds kommun har hittills inte erbjudits SFI. Det blir det ändring på nu. I slutet av mars lade Mattias Svensson förslag om detta till utbildningsnämnden, med anledning av regeringens besked om författningsförändring i frågan. Igår enades nämnden om att snarast möjligt erbjuda SFI. Mattias Svensson (KD) är vice ordförande i nämnden: ”Vi har en moralisk skyldighet att stötta det ukrainska folket, på plats och här i Lund.” ”Att behärska det svenska spr...
 • DET VÅRAS FÖR TEMALEKPLATSER!

   

  Nu är det vår! Solen skiner, fåglarna kvittrar, vårblommorna täcker marken, träden har börjat få en grön ton., och barnfamiljer börjar fundera på vad man ska göra till helgen.  Man börjar leta efter 4-h gårdar och roliga lekmiljöer för barnen. Höjdpunkterna är inte de obligatoriska sandlådorna flankerade med gungor och någon rutschbana, De är anmärkningsvärt ofta tomma på besökare över två-tre års ålder, och många föräldrar upplever dem som tråkiga – Nej det ska vara rolig...