• Inga Elsparkcyklar i innerstaden!

    KD Lund välkomnar den nya lagen om elsparkcyklar. En reglering har länge varit efterlängtad, framför allt av gångtrafikanter och personer med olika funktionsnedsättningar.  Att  fordon framförs bland fotgängare med den hastighet som förekommer är direkt farligt både för vuxna och barn.  Dessutom upplever  många att framkomligheten hindras när elsparkcyklar ligger slängda på trottoarerna,  det gäller både gående och personer i rullstol.  Sparkcyklarna utgör också en direkt fara för människor med nedsatt syn. Lunds kommun har fattat beslut att reda upp situationen men Kristdemokraterna i Lund vill gå vidare och ha en zoon i innerstaden som är helt fredad från elsparkcyklar. Vi kan till och med tänka oss totalförbud om situationen inte  förbättras radikalt.