• FOKUS PSYKISK OHÄLSA

    Fokus psykisk ohälsa Ett möte med KD Lund och kringliggande kommuner en vanlig lördagseftermiddag samlade många deltagare . Program Elias B Johansson talade om sitt uppdrag som ledamot i Barn och Skolnämnden, och vilka fokusområden han upptäckt. Stina Brännström Johansen  om hur ungdomar  egentligen mår,  och om antimobbningsprogram i skolan, Per Einarsson, vårt regionråd,  om vad som händer inom psykiatrin. Namnen länkar till minnesanteckningar (under redigering)