• FOKUS PSYKISK OHÄLSA

  Fokus psykisk ohälsa
  Ett möte med KD Lund och kringliggande kommuner en vanlig lördagseftermiddag samlade många deltagare .
  Program
  Elias B Johansson talade om sitt uppdrag som ledamot i Barn och Skolnämnden, och vilka fokusområden han upptäckt.
  Stina Brännström Johansen  om hur ungdomar  egentligen mår,  och om antimobbningsprogram i skolan,
  Per Einarsson, vårt regionråd,  om vad som händer inom psykiatrin.
  Namnen länkar till minnesanteckningar (under redigering)