• INGEN TUNNEL  TILL ESLÖV!!

  Replik/insändare

  Nej, nej, nej Alexander Kuprijanko – inga milslånga tunnlar 40 m under jord, varken till Sjölunda eller Eslöv!

  Vad jag däremot menar är att det redan finns ett reningsverk i Södra Sandby, som skulle kunna projekteras som en hypermodern anläggning, och avlasta ett större område än nu. Det skulle kunna ta hand om t ex Linero , Dalby m. fl tätorter i öster – även närliggande delar av Eslövs kommun om man där  är intresserad.

  På så sätt hade Källby också avlastats volymmässigt. Även här bör man sikta på teknik som inte ökar utflödet av gift i Öresund.   Kort sagt: det finns redan teknik som gör avfall till drickbart rent vatten. Det är dyr teknik, men Lunds kommun projekterade en kostnad på mer än 3,5 miljarder på ett tunnelbygge, så en del av de pengarna kan man utan att gå i konkurs satsa på ny modern teknik. Och dessutom sätta igång med en behövlig  nyrenovering av urgamla avloppsrör från 30-talet som finns för närvarande i stora delar av kommunen.

  Agneta Lindskog, KD

  Sydsvenskan

  Alexander Kuprijanko