• SÄKERSTÄLL KUNSKAPER I SVENSKA INOM OMSORGEN

  Insändare av Dan Backman KD

  Kristdemokraterna vill att Lunds kommun ska erbjuda alla invånare som behöver det en god och högkvalitativ omsorg. För att kunna säkerställa att omsorgen är god måste man som brukare kunna vara säker på att man kan förstå och bli förstådd av den personal som hjälper en.

  Det är naturligtvis av yttersta vikt att brukarna, likväl deras anhöriga, kan kommunicera med personalen på svenska. Detta gäller i såväl äldreomsorgen som inom LSS.

  Vi kristdemokrater vill kunna garantera varje Lundabo att de kommer att förstå och bli förstådda av den personal som bistår dem. Kristdemokraterna lade därför redan i maj ett förslag till Vård- och omsorgsnämnden om att kartlägga språkkunskaperna bland de anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen samt att vid behov vidta språkhöjande åtgärder.

  Kommunen har skyldighet att säkerställa en god dialog mellan brukare och personal och goda kunskaper i det svenska språket är en nyckel till detta. Lunds kommun ska erbjuda en högkvalitativ omsorg där alla brukare känner sig hörda och blir förstådda.

  Dan Backman (KD), ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

  Dan Backman 

   

   

   

   

   

   

  Sydsvenskan