• BEVARA VALFRIHETEN – BEVARA PRIVATA LSS BOENDEN

  Möjligheten att själv kunna välja utförare av vård är inte bara en av många bra idéer, utan en ideologisk fråga. Man kan hävda att det kvittar vem som utför jobbet, bara det blir gjort, men dagens vårdtagare är inte längre en passiv äldre person som finner sig i vad andra beslutar vara bäst. Dagens äldre är personer som vet vad de vill och ställer krav, och för vilka valfriheten är oerhört viktig.
  .
  Detsamma gäller även personer i alla åldrar, som på grund av olika funktionsvariationer behöver samhällets stöd. – Inflytande och valfrihet är honnörsord. För personer med LSS boende finns ytterligare en aspekt. Boendet är deras enda hem. Att  lägga ner ett boende är detsamma som att vräka de boende från sin bostad. En kommun ska alltså vara mycket restriktiv när det gäller att ändra något. Vid misskötsel är det självklart att boendet måste ändras, men i annat fall ska vårdtagaren kunna lita på de och deras bostad inte användes i ett politiskt brickspel. Det är inte etiskt försvarbart.
  .
  Att låta bli att förnya kontrakten för tre välfungerande LSS boenden är främmande för borgerlig ideologi. Det står i strid med hela den kamp som förts av de borgerliga partierna i Lund under minst två decennier för att ge alternativ till den kommunalt drivna vården.
  .
  Vi kristdemokrater är inte beredda att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. Vi beklagar den tolkning av avtalet mellan M och S som förs fram.
  .
  Paula Bon, ordförande KD Lund
  Agneta Lindskog KF