• Bråttom med Byahuset i Södra Sandby

  Insändare KD+MP

  .

  KD och MP: Rädda Byahuset i Södra Sandby

  I byahuset i Södra Sandby finns ett rikt föreningsliv som utgör en viktig bas för det ideella engagemanget i byn. I huset finns ett gym och ett par träningslokaler. Där tränas bland annat judo, kampsport och zumba. I huset huserar föreningar som Sandby ideella träningscenter, cykelföreningen Trampen och kulturföreningen Trycket och, och det fyller även en funktion för vårdcentralen, som kan skicka dit patienter för rehab

  Huset har fått ett rivningskontrakt och föreningarna måste lämna i december i år.

  Kommunen behöver därför skyndsamt hjälpa Byahusets föreningar. Det har funnits ett antal funderingar på långsiktiga lösningar, så som Socialdemokraternas förslag på ett idrotts- och fritidscentrum i Södra Sandby. Tyvärr saknas det ett konkret politiskt beslutat uppdrag till kommunens tjänstemän om att ta fram förslag för hur verksamheterna ska kunna räddas de kommande åren.

  Kristdemokraterna och Miljöpartiet inkom därför med en skrivelse i ärendet till kommunstyrelsen i februari. Vi vill sätta igång en process omgående för att så snabbt som möjligt få till stånd en lösning för föreningarna efter årsskiftet.

  Kommunkontoret skickade frågan vidare med den kommunala snigelposten till kultur- och fritidsnämnden. I nämnden har skrivelsen om att sätta igång en process för att ta fram förslag på olika lösningsalternativ för hur verksamheterna kan bedrivas efter årsskiftet fortfarande inte ens kommit upp på dagordningen.

  Informella intentioner inom kommunens organ för att försöka lösa problemet är inte tillräckliga i detta läge. Kommunen måste agera skyndsamt för att frågan om Södra Sandbys byahus fortsatta verksamhet efter årsskiftet ska kunna bedrivas!

  Vi hoppas därför att Kultur- och fritidsnämndens ordförande snarast sätter upp ärendet på förslaget till dagordning. Byahuset verksamheter behöver räddas!

  Det gäller att visa action och snabba på i Kommunstyrelsen om inte alla föreningar som nu finns i Byahuset i Södra Sandby ska bli utan lokaler vid årsskiftet..

  .

  Det skriver Hedvig Åkesson,  kommunalråd  för KD, Gunnar Brådvik KD tillsammans med Axel Hallberg och Shahad Lund, båda partiföreträdare för MP  i en insändare i Sydsvenskan.