• Entreprenörskap och företagande

  Vi ville veta mer om företagande  och entreprenörskap och hade ett medlemsmöte om detta. Kommunens skatteintäkter, sysselsättningsgrad och integrationsförmåga beror i hög grad på hur attraktiv en kommun är för företagarna, både för dem som redan är etablerade i kommunen, och dem som vill komma hit.

  Föredragshållarna Gustaf Hamilton och Johanna Rosen hade livslång kunskap att dela med sig av. Klicka på deras namn så kommer du till en närmre presentation.

  Gustaf Hamilton berättar om entreprenörskap

  Vad kännetecknar en entreprenör?  Det är en person som har en ide för en vara eller tjänst, reflekterar
  över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och genomför affärsiden.

  Gustaf öste  ur sig lärdomar och erfarenheter bl.a. om hur man kan bjuda entereprenören på sitt nätverk,
  mejsla ut affärsiden och att aldrig investera i ett företag som aldrig sålt något.
  Gustaf gick sedan in på vad kommunen resp vi som politiker kan göra för näringslivet i Lund:

  •  bygg ut ”one stop shop”  där alla kommunala ansökningshandlingar finns på ett enda ställe
  • stötta UF- företagen i gymnasiet
  • Stötta Lunds Nyföretagarcentrum och alla inovationsorganisationer på Ideon och universitetet. (även den kreativa sektorn)
  • hjälp till att ändra attityden till företagande bland politiker och tjänstemän.
  • bjud in företagen till företagsträffar typ frukostmöten.
  • försök att sätta dig in i företagarens situation.
  • hjälp till att kompetenshöja företagen.
  • studera Danmarks anställningsform ”flex security”

   

  Johanna Rosén pratade om ”Företagande för framtiden”

  Det som driver den som startar ett företag är förutom själva affärsiden också friheten att utforma något själv. Men det finns många svårigheter.

  Vad många politiker har dålig kunskap om är vad småföretagen betyder för en kommuns skatteintäkter ochh sysselsättnigsgrad:

  Småföretagares bidrag till Sveriges ekonomi pdf (1)

  Vad politiker sällan tänker på är var kommunernas skattemedel kommer ifrån Att småföretagarna ofta är de största skattebetalarna är okänt för de flesta.

   

  Det är också okänt för många att det finns en djungel av regler som ett småföretag måste hantera varje månad.

  Om man tänker på att små företag ofta har ett fåtal anställda är administrationabördan absurd. Här finns mycket politiskt att göra!